Báo cáo số 3211/BC-BNV ngày 28/6/2020 về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Báo cáo số 3211/BC-BNV Tải về

Tin khác