Báo cáo số 2363/BC-BNV ngày 11/5/2020 của Bộ Nội vụ về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2020 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Báo cáo số 2363/BC-BNV Tải về

Tin khác