Báo cáo số 1163/BC-BNV ngày 07/3/2020 của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

File đính kèm.

Báo cáo số 1163/BC-BNV Tải về

Tin khác