BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Quảng Ngãi: Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

09/09/2016 16:54

Những năm qua, ở tỉnh Quãng Ngãi, các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, địa phương, việc rà soát, đánh giá TTHC vẫn còn lúng túng, chất lượng chưa cao; các phương án đơn giản hóa TTHC còn ít; việc công bố công khai các TTHC ở một số đơn vị, lĩnh vực còn chậm...

“Trên bảo dưới không nghe”

Hiện nay, tại các địa phương trong tỉnh, một số cơ quan chuyên môn thực hiện các TTHC cho công dân trái các quy định vẫn còn diễn ra. Như ở huyện Minh Long, hiện còn nhiều TTHC quá “rườm rà”. Theo quy định của UBND tỉnh về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh, thì khi có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng trạm công trình và cột ăng ten trên mặt đất (BTS loại 1), người thực hiện chỉ nộp 1 bộ hồ sơ, thời gian cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1 là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội - chi nhánh Quảng Ngãi, tại thôn Công Loan, xã Thanh An, các cơ quan chức năng huyện Minh Long đã thu thêm những giấy tờ ngoài quy định; đồng thời thời gian giải quyết lên đến hơn 3 tháng.

Quy chế về đầu mối kiểm soát TTHC sẽ tăng hiệu quả công tác kiểm soát TTHC

Thời gian qua, UBND huyện Minh Long mới chỉ ban hành công văn về việc in ấn, niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể về hoạt động kiểm soát TTHC; chưa thực sự chú trọng đến công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cũng như chưa đôn đốc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC.

Quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Minh Long ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm về mặt thời gian, còn tự ý yêu cầu nộp thêm hoặc thu dư một số giấy tờ không có trong hồ sơ quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã chưa sử dụng phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết, dẫn đến khó kiểm soát thời gian giải quyết TTHC cho người dân. Bên cạnh đó, việc khuyến khích công dân sử dụng bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong quá trình thực hiện các TTHC chưa được quan tâm hướng dẫn, dẫn đến tình trạng còn lạm dụng “bản sao có chứng thực”...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn nhiều hạn chế. Hiệu quả tham mưu công tác kiểm soát TTHC của lực lượng cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC còn thấp, chưa sâu sát, nhất là ở cấp huyện, xã. Vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ kiểm soát TTHC chưa được thể hiện rõ; tiêu cực trong giải quyết TTHC còn nhiều, nhưng chưa khắc phục hiệu quả; việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến TTHC tại một số địa phương còn chậm trễ.

Ban hành quy chế là cần thiết

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện quy chế này sẽ giúp đánh giá được tác động của TTHC, rà soát đề xuất đơn giản hóa TTHC, xây dựng quyết định công bố TTHC, niêm yết công khai TTHC, kiểm tra việc thực hiện TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC...

Ông Phạm Minh Hòa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Quy chế này tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng cho tổ chức và hoạt động của cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Vì việc thiết lập đội ngũ cán bộ đầu mối tại các đơn vị, cũng như hoạt động cụ thể của cán bộ đầu mối trước nay được thực hiện chủ yếu trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, chưa được thể chế hóa đầy đủ, cụ thể tại một văn bản quy phạm pháp luật.

Quy chế này cũng giúp nhận thức đúng, đủ về vai trò của cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị thông qua việc quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của cán bộ đầu mối, của cán bộ chuyên môn trực tiếp thực hiện các TTHC; mối quan hệ phối hợp của hai bộ phận này. Hiệu quả hoạt động của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của tỉnh cũng sẽ được nâng cao, góp phần giải quyết các vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong giải quyết TTHC cho người dân tại các cơ quan hành chính.

Chính đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị, giữ vai trò là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại từng đơn vị, góp phần tạo nên hiệu quả chung của công tác cải cách TTHC cho tỉnh.


Theo: baoquangngai.vn

Tìm kiếm