BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lào Cai nỗ lực nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành

30/09/2016 13:23

Để nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, thay đổi tính trì trệ thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành… Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc… thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai (Ảnh minh họa)

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 công bố trong quý 2/2016 cho thấy, thứ hạng của Lào Cai đã tụt 7 bậc, xếp thứ 16 sau nhiều năm đứng trong Top 10 chỉ số PCI cả nước. Điều này cho thấy, góc nhìn về môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thể chế, cải cách hành chính ở Lào Cai trong con mắt nhà đầu tư và doanh nghiệp đã có phần suy giảm.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 8 tháng đầu năm, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các công việc phát sinh ở một số sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả; đặc biệt là sự vào cuộc giải quyết các vướng mắc và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh chưa thực sự quyết liệt và cầu thị, có những việc chậm trễ, đùn đẩy, công tác cải cách hành chính còn chậm và chưa có chuyển biến tích cực.

UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương… nỗ lực hơn trong cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quán triệt đầy đủ và thực hiệm nghiêm Chỉ thị 26/2016/CT-TTg ngày 3/6/2016 của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh Lào Cai cho phép thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị đình chỉ ngay công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà doanh nghiệp và người dân, nhận hối lộ, tham nhũng… sau đó mới tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

Ngày 13/9/2016, ông Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định 3003/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính...

Tiếp xúc phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Văn Thìn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Đến thời điểm này, Lào Cai là một trong 2 tỉnh đầu tiên cả nước có tổ công tác giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc... thực hiện các chỉ đạo, điều hành. Tổ công tác sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận phản ánh vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh để tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý; phát hiện, nắm bắt thông tin và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những thủ tục hành chính vướng mắc, khó khăn, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây phiền hà doanh nghiệp và người dân.

Tổ công tác cũng sẽ chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để kiến nghị với Chủ tịch, UBND tỉnh hoặc các cơ quan Trung ương xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền những thủ tục không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; được trực tiếp trao đổi, làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan… về thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và giải quyết thủ tục hành chính, xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp./.

Ngọc Quỳnh

Nguồn: http://baocongthuong.com.vn
Tìm kiếm