BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kỷ luật 13 cán bộ tại Đắk Nông

22/05/2018 08:54

Ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông đã công bố kết quả kỳ họp thứ 21 của UBKT với nội dung trọng tâm là thi hành kỷ luật, đề nghị kỷ luật đối với 13 cán bộ, lãnh đạo có nhiều sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17/5, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp này, Uỷ ban đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

1-Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí K Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức

Đồng chí K’Bốt đã thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức; chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây Cao su, nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Vi phạm của đồng chí K’Bốt đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.

2- Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đoàn Văn Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí Đoàn Văn Quỳnh thiếu gương mẫu, thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Quảng trực huyện Tuy Đức; chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây Cao su, nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

Vi phạm của đồng chí Đoàn Văn Quỳnh đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.

3- Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Khắc Ghi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với trách nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2014-2017, chủ đầu tư xây dựng công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 - 1936 (giai đoạn 1), đồng chí Lê Khắc Ghi có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục đấu thầu theo quy định; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư xây dựng, để nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán dẫn đến công trình phải tháo dỡ.

Vi phạm của đồng chí Lê Khắc Ghi đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định.

4- Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Duy Chuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đăk G’Long

Với trách nhiệm Bí thư huyện ủy ĐắkGlong (giai đoạn 2008-2011), đồng chí Hoàng Duy Chuyển phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy ĐắkGlong theo Thông báo kết luận số 1471-TB/TU ngày 04/4/2018 và Quyết định xử lý kỷ luật số 874-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong.

Với cương vị người đứng đầu Huyện ủy, đồng chí Hoàng Duy Chuyển chưa làm hết trách nhiệm, chưa phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để Ban Thường vụ Huyện uỷ Đắk G’Long chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

Vi phạm của đồng chí Hoàng Duy Chuyển đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định.

5- Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đàm Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk G’Long

Từ năm 2007 - 2015, với chức vụ là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đàm Quang Trung phải chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy ĐắkGlong theo Thông báo kết luận số 1471-TB/TU ngày 04/4/2018 và Quyết định xử lý kỷ luật số 874-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong. Trong quản lý, điều hành ít kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, lấn, chiếm, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài; chưa chủ động phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm nổi cộm về quản lý đất đai, bảo vệ rừng và quản lý dân cư trên địa bàn; để nhiều cán bộ, đảng viên cấp dưới vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý pháp luật.

Vi phạm của đồng chí Đàm Quang Trung đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

6- Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Đặng Quang, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, nguyên Phó Chủ tịchUỷ ban Nhân dân huyện Đăk G’Long.

Trong giai đoạn 2008-2015, với chức vụ là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long được giao phụ trách lĩnh vực Nông – lâm nghiệp, Tài nguyên – môi trường; Trưởng Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng của huyện; Trưởng Đoàn thực hiện Chỉ thị 12, đồng chí Phạm Đặng Quang đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để lĩnh vực mình được phân công phụ trách xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất rừng, quản lý bảo vệ rừng, cấp GCNQSD đất; trực tiếp ký quyết định tạm giao đất, giao rừng cho 02 nhóm hộ, hộ gia đình không đúng quy định; ký các Quyết định cấp GCNQSD đất và GCNQSD đối với 201,079ha cho 256 hộ dân trên diện tích đất có nguồn gốc phá rừng, lấn chiếm đất rừng trước Kế hoạch 437 của UBND tỉnh là thực hiện không đúng quy định.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của đồng chí Phạm Đặng Quang là rất nghiêm trọng, làm mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với đồng chí Phạm Đặng Quang theo quy định.

7-Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Công Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với trách nhiệm là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được Giám đốc Sở ủy quyền đại diện chủ đầu tư Công trình sửa chữa hội trường 1.200 chỗ ngồi và hội trường 300 chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông và công trình Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912 - 1936 (giai đoạn 1), đồng chí Phan Công Việt  có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục đấu thầu theo quy định; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư xây dựng, để nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán dẫn đến công trình phải tháo dỡ.

Vi phạm của đồng chí Phan Công Việt đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

8- Đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đình Mạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Đức.

Với trách nhiệm là  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (nhiệm kỳ 2008-2013, nhiệm kỳ 2013-2015), đồng chí Trần Đình Mạnh có khuyết điểm, vi phạm: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và để nhiều cán bộ cấp phó, cấp dưới của mình vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; để cho cán bộ cấp dưới làm sai trong việc hợp thức hóa hồ sơ để vợ mình nhận chuyển nhượng từ người khác và được cấp 4 GCNQSDĐ (15,7 ha) từ diện tích đất mà gia đình đồng chí thuê của Nhà nước; thiếu gương mẫu, có biểu hiện vun vén cho gia đình trong việc bổ nhiệm con và em ruột khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định; có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng  đường giao thông nông thôn đi ngang qua đất chỉ có 03 hộ dân canh tác, trong đó có đất gia đình đồng chí dẫn đến hiệu quả không cao, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của đồng chí Trần Đình Mạnh là rất nghiêm trọng, làm mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với đồng chí Trần Đình Mạnh theo quy định.

9- Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Long,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

Với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, từ tháng 01/2007 - 8/2014; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, từ tháng 8/2014 - 4/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Long có khuyết điểm, vi phạm: ký quyết định cấp GCNQSDĐ đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; có trách nhiệm liên đới trong việc để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai do mình phụ trách; ký bổ nhiệm một số cán bộ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định, trong đó có trường hợp bổ nhiệm là em ruột; thực hiện không nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Đức dẫn đến ký ban hành văn bản không đúng thủ tục, trình tự và thẩm quyền.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Long là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

10- Thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Ngọc Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức

Với trách nhiệm là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2007-2013), đồng chí Phạm Ngọc Kha có một số khuyết điểm, vi phạm quy định trong quản lý  đất đai: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp trên đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý; cấp cho một số hộ gia đình tại Bon Philte 1, xã Đắk Ngo và Bon Bu Brăng, bon Bu Krăk, bon Bu Sop, thôn 4 xã Quảng Trực trước khi UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND, ngày 10/10/2014.

Vi phạm của đồng chí Phạm Ngọc Kha là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

11- Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Văn Tâm, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức

Với trách nhiệm là Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy từ 01/2007 đến tháng 05/2015, đồng chí Dương Văn Tâm có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức bổ nhiệm 05 trường hợp không đúng quy định: Bổ nhiệm chưa đủ thời gian thâm niên công tác; chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị; chưa giữ ngạch chuyên viên; chưa được quy hoạch; trình tự, thủ tục bổ nhiệm không đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Dương Văn Tâm thực hiện không tốt trách nhiệm của mình trong việc không kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa Quy chế bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý theo quy định tại Quyết định số 838-QĐ/TU, ngày 18/9/2008 của Tỉnh ủy Đắk Nông về ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ dẫn đến nhiều trường hợp bổ nhiệm cán bộ sai về quy trình, thủ tục và không đảm bảo về tiêu chuẩn cán bộ.

Vi phạm của đồng chí Dương Văn Tâm đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

12- Thi hành kỷ luật đồng chí Phan Văn Bưu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức

Từ tháng 12/2007 đến tháng 06/2013, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, đồng chí Phan Văn Bưu đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ quốc phòng không đúng diện tích; có trách nhiệm chính trong việc để 04 hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà kiên cố, làm nơi buôn bán trên đất Đại đội bộ binh 3 cũ; cho cán bộ chiến sĩ trong Huyện đội và cán bộ chính quyền huyện mượn đất tại khu tăng gia sản xuất của Đại đội bộ binh 3 trong thời gian dài dẫn đến các hộ chuyển nhượng, xây dựng nhà không đúng quy định; thiếu gương mẫu trong việc để cho em trai đứng tên, nhận 01 lô đất trên diện tích đất quốc phòng do mình quản lý.

Vi phạm của đồng chí Phan Văn Bưu đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

13-Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư; nguyên Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức từ năm 2007 đến năm 2012, với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường, đồng chí Lê Văn Quang có khuyết điểm, vi phạm: Ký Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất trồng cây hàng năm tại thôn 4, xã Đăk R’tih chưa đầy đủ thủ tục quy định; cấp đất tại bon Bu Sóp, xã Quảng Trực không đúng quy định pháp luật về đất đai; ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn 4, xã Đăk R’tih không đúng nguồn gốc sử dụng đất, cấp đất có nguồn gốc Nhà nước cho người khác thuê, không phải đất khai hoang, thuộc trường hợp Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vi phạm của đồng chí Lê Văn Quang đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

14- Đề nghị thi hành kỷ luật Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức

Trong  nhiệm kỳ (2007 – 2012), Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất quốc phòng dẫn đến để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật theo quy định.

15- Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Thanh Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glong và đồng chí Trần Văn Thiết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra khuyết điểm và yêu cầu đồng chí Nguyễn Thanh Lương và đồng chí Trần Văn Thiết nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo báo Đắk Nông

Tìm kiếm