BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

09/09/2016 16:55

Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Sau 1 năm thực hiện quy chế này, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn ngày càng tăng.

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn ngày càng tăng
Triển khai Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Quy định của UBND tỉnh không chỉ đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu của Chính phủ mà còn bổ sung nhiều nội dung mới như: quy định rõ quy trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông, liên thông trực tuyến qua mạng Internet; quy định chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, mã số trên giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; quy định công khai thông tin TTHC và thông tin đường dây nóng…
Bộ phận một cửa của UBND TP. Nha Trang

Hiện nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 19 đơn vị cấp sở thuộc UBND tỉnh, 8 UBND cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã đã thống nhất thực hiện quản lý, xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử từ tháng 6-2015. Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều được công khai trên các cổng thông tin điện tử, niêm yết đầy đủ tại bộ phận một cửa đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu TTHC cũng như liên hệ để giải quyết hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, qua 1 năm thực hiện, cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức kịp thời, chính xác, đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn ngày càng tăng. So với 6 tháng cuối năm 2015, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đã giảm gần 15%. Kết quả giải quyết hồ sơ của tỉnh được tự động cập nhật liên tục và kết nối với kênh “Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của bộ, ngành, địa phương” của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc triển khai tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Qua thời gian đầu bỡ ngỡ, đến nay, số lượng hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3 giao dịch thành công tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tăng lên gần 2.500 hồ sơ. Đặc biệt, ngay cả huyện miền núi như Khánh Vĩnh cũng phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

Hiện nay, có tổng số 1.834 TTHC của tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, 1.534 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, 300 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (riêng cấp tỉnh có 221 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, nội vụ, văn hóa và thể thao, lao động - thương binh và xã hội, tư pháp, ngoại vụ). UBND tỉnh đã công bố cập nhật 473 TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 tại các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại các cơ quan, tổ chức, giảm tình trạng đi lại nhiều lần; tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện TTHC khi nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet; giúp người dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thông qua cổng thông tin điện tử. Về phía cơ quan nhà nước, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước minh bạch hóa hoạt động quản lý công vụ, giúp lãnh đạo các cơ quan kiểm tra, giám sát, quản lý toàn bộ quá trình giải quyết công việc. Việc tác nghiệp của cán bộ một cửa được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống phần mềm, hạn chế tình trạng sai sót, tùy tiện, tiêu cực, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, giảm hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, còn tạo động lực để các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp lại tổ chức bộ máy; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bộ phận một cửa cũng như các bộ phận khác của cơ quan; tăng cường năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Ngoài ra, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp, truy xuất thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành.
Những hạn chế cần khắc phục
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, việc công khai TTHC ở một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thống nhất; một số cán bộ một cửa chưa nắm vững việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, còn kéo dài thời gian giải quyết; một số lĩnh vực còn tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao. Việc đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, đổi mới cơ chế, phương thức chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính còn chậm. Một số quy định hiện hành về TTHC còn chồng chéo. Việc triển khai nhiệm vụ CCHC từ các bộ, ngành Trung ương còn chưa đồng bộ, chưa sát thực tế, nhất là về cơ chế, chính sách, TTHC dẫn đến việc cụ thể hóa triển khai thực hiện ở địa phương gặp nhiều khó khăn.

Theo: baokhanhhoa.com.vn

Tìm kiếm