BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Cần Thơ phấn đấu giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập, 4799 biên chế

02/05/2018 16:14

Từ nay cho đến năm 2025, thành phố Cần Thơ phấn đấu giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập, 4799 biên chế.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống. Ảnh TTXVN

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống chia sẻ trên TTXVN về việc thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Đã giảm 35 đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, thời gian qua, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 39, Nghị định 108, Quyết định số 2218 của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Cần Thơ đã đạt được một số kết quả khả quan.

Cụ thể, thành phố đã sắp xếp, sáp nhập, giảm được 35 đơn vị sự nghiệp công lập và 11 phòng chuyên môn tại các cơ quan hành chính. Trong đó, Sở LĐTBXH đã sắp xếp giảm từ 9 phòng xuống còn 6 phòng. 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế chuyển từ tự chủ một phần sang tự chủ toàn bộ, cắt giảm 815 biên chế trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương.

Theo ông Võ Thành Thống, đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt lãnh đạo thực hiện là cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây cũng là "một vế" trong chủ đề năm 2018 mà Thành ủy Cần Thơ đề ra ngay từ đầu năm, đó là "Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả".

Do đó, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Thành ủy Cần Thơ đã có các Chương trình số 27, 28 về thực hiện các Nghị quyết trên. Đồng thời, UBND thành phố Cần Thơ đã có Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 47 và Kế hoạch số 48 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương và các Nghị quyết, Chương trình hành dộng của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Cần Thơ.

Đầu tháng 4 vừa qua, UBND thành phố đã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 47 và Kế hoạch số 48 của UBND thành phố dành cho đội ngũ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ. Đây là một trong những việc làm trọng tâm của thành phố trong năm 2018 và phải đạt được hiệu quả tích cực, gắn với từng lộ trình thời gian hết sức cụ thể.

Thí điểm hợp nhất các văn phòng

Về tổ chức sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, ông Võ Thành Thống cho biết, Cần Thơ đã chủ động rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức, phối hợp liên ngành, Ban quản lý dự án thực hiện từ nay và hoàn thành trong năm 2019.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND ở cấp thành phố.

Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở những nơi có điều kiện theo quy định.

Thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối, tinh giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động theo quy định của Trung ương.

Thành phố xây dựng Đề án và thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy hành chính đô thị, nông thôn ở những nơi có điều kiện; thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực; thực hiện rà soát sắp xếp kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc sở, ngành theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, quận, huyện theo quy định khung của Chính phủ, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và nhu cầu của thị trường, xã hội, thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan tổ chức, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương...

Đến năm 2025: Giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập, 4799 biên chế

Về lộ trình, Cần Thơ phấn đấu từ nay cho đến năm 2025, thành phố Cần Thơ phấn đấu giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập, 4799 biên chế.

Cụ thể, từ 2018-2020, Cần Thơ sẽ giảm 59 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương với 10% đơn vị sự nghiệp của thành phố và 2.526 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Từ năm 2021-2025, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát giảm 54 đơn vị sự nghiệp và 2.273 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách, tương đương với 10% số đơn vị và biên chế của năm 2021.

Toàn thành phố có ít nhất 108 đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Đến năm 2030, thành phố tiếp tục thực hiện giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; đồng thời tiếp tục giảm 2.046 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Triển khai bài bản, nhất quán, thận trọng, chắc chắn

Theo ông Võ Thành Thống: Để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai sắp xếp, tinh giản, cắt giảm biên chế phải bài bản, nhất quán, thận trọng, chắc chắn.

Chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả nhưng đảm bảo hợp lý, hài hòa, không nóng vội, tuân thủ đúng quy định.

Đồng thời phải đảm bảo đổi mới sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, vừa nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vừa thúc đẩy đổi mới chính trị gắn với đổi mới cơ chế quản lý, cải cách hành chính, cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có trình độ, năng lực... Cần Thơ kiên quyết thực hiện đạt chỉ tiêu tinh giảm biên chế đã được quy định với mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao năm 2015./.

Nguồn: http://baochinhphu.vn
Tìm kiếm