BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


5 kết quả nổi bật về cải cách hành chính của TP Hà Nội

17/03/2017 16:40

Chiều 14-3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội họp  lần thứ nhất năm 2017, kiểm điểm một năm thực hiện nhiệm vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị  có Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, ngay từ đầu năm 2016, trong quá trình xây dựng Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, những nội dung trọng tâm, trọng điểm đã được triển khai thực hiện như, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TU của Bộ Chính trị. Ngay sau khi Chương trình 08-CTr/TU được ban hành, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện, triển khai thống nhất, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị thành phố. BCĐ Chương trình, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt.... Đây chính là cơ sở để mang lại nhiều kết quả sau một năm thực hiện Chương trình.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, có 5 kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, hầu hết các sở, ngành đã rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính (TTHC); Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành lại tất cả các thủ tục; qua đó bãi bỏ nhiều TTHC không cần thiết, giảm đáng kể thời gian thực hiện; có đơn vị giảm được 20-60% số TTHC cũng như thời gian thực hiện.

Thứ hai, thành phố đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TU của Bộ Chính trị. Thành phố đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức các cơ quan với quy mô lớn, trên tinh thần quyết liệt và đã đạt kết quả cao, nhưng không để xảy ra đơn thư khiếu nại. Tất cả hệ thống, bộ máy được sắp xếp, nhưng không gây xáo trộn công việc. Công việc vẫn “chạy”, rất nhiều chỉ tiêu của thành phố được bảo đảm, trong đó tăng trưởng kinh tế cao, chỉ số CPI tăng 10 bậc.

Thứ ba là thành phố đã quan tâm cải cách tài chính công. Đầu tiên là thành phố tổ chức thí điểm khoán xe công. Tiếp theo, thành phố đã thành lập Trung tâm Mua sắm công đầu tiên của cả nước. Thành phố đã rà soát lại toàn bộ đơn giá, quy trình liên quan đến chi tiêu kinh tế sự nghiệp. Chỉ tính riêng trên 5 lĩnh vực (cắt tỉa cây xanh, thu gom vận chuyển xử lý rác, thuỷ lợi, thoát nước, xử lý môi trường), trong năm 2016, thành phố đã tiết kiệm được 1.840 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2016, thành phố đã đề ra mục tiêu tiết kiệm chi thường xuyên, cuối năm đã giảm được 3,3% (từ 58,8% xuống 55,5%). Thành phố tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 xuống 52% và dự tính trong 5 năm có thể tiết kiệm chi tiêu thường xuyên được 16.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đã rà soát toàn bộ các dự án đầu tư, sắp xếp lại nguồn chi cho các dự án để bảo đảm các dự án này vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa rút ngắn thời gian, giảm tổng đầu tư. Nhờ đó, ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, thành phố đã hoàn thành một số công trình trọng điểm… Tính sơ bộ, năm 2016, toàn thành phố tiết kiệm cả trong lĩnh vực chi tiêu thường xuyên, lĩnh vực công ích , không phát hành trái phiếu… tổng số khoảng 3.500 tỷ đồng.

Thứ tư là Chương trình CNTT. Cuối năm 2015 đầu năm 2016, nhiều người còn nghi ngờ Chương trình CNTT liệu có triển khai được không. Đến nay, cơ bản hệ thống mạng đã được hình thành, nối mạng từ chính quyền thành phố đến 584 phường, xã, thị trấn. Các dịch vụ công mức độ 3, cả thành phố thực hiện đạt gần 50%, vượt xa con số theo Nghị quyết 36a-NQ/CP của Chính phủ. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu CNTT thành phố đề ra như trong lĩnh vực giáo dục, TTHC liên thông… thực hiện đạt hiệu quả cao. Bước đầu, thành phố đã hình thành cơ sở dữ liệu chung. Đây là kết quả rất quan trọng, khẳng định thành phố đang đi đúng hướng.

Thứ năm, bước đầu thành phố đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc với người dân tươi cười hơn. Trang bị cơ sở vật chất nơi tiếp công dân, nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC khang trang, thuận tiện hơn. Nhiều thủ tục như cấp chứng minh thư nhân dân, làm hộ chiếu, các thủ tục cấp phường, cấp quận, huyện, các sở bước đầu được người dân đánh giá, ghi nhận tích cực. Trong đó có những đơn vị rất tiêu biểu như quận Long Biên.

Tuy nhiên, ngoài một số hạn chế được nêu trong báo cáo, Trưởng BCĐ Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội bổ sung thêm 2 hạn chế còn tồn tại, cần được lưu ý khắc phục trong thời gian tới. Thứ nhất là công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tuyên truyền được những vấn đề cốt lõi về CCHC mà thành phố đã làm được. Thứ hai, năm 2016, vẫn còn những cán bộ gây ra những vụ việc phản cảm; chưa làm tròn trách nhiệm công vụ, gây bức xúc trong nhân dân, thậm chí có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Ngoài những nhiệm vụ năm 2017 được nêu trong báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo thêm một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; tập trung xây dựng quy chế, quy trình công tác.
Thứ hai là tiếp tục sắp xếp lại một số doanh nghiệp công ích bảo đảm gọn hơn, hiệu quả hơn.
Thứ ba là hoàn thành xây dựng Trung tâm điều hành chung của thành phố phục vụ CCHC.
Thứ tư là tăng cường xây dựng cơ sở vật chất tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ. Thứ năm là rà soát quy trình thẩm định dự án để định hình lại nhiệm vụ của các sở nhằm giảm tiếp được 40% thời gian.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, một vấn đề đã được Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý triển khai thực hiện trong năm nay là chấn chỉnh tư thế, tác phong, kỷ luật của các trưởng phòng, phó phòng khối sở, ban, ngành, khối quận, huyện, thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch phường, xã, thị trấn; các chuyên viên tại bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông”. Chủ tịch đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ, trong đó chủ yếu là kiểm tra đột xuất. Bên cạnh đó, thành phố sẽ chấn chỉnh, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức gương mẫu trong thực hiện văn minh đô thị.


Theo hanoimoi.com.vn

Tìm kiếm