Thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021

16:37 02/01/2020 | Lượt xem : 1541

(Moha.gov.vn)-Ngày 27/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BNV về việc thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng Ban và Thư trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Ủy viên gồm: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Đoàn Cường; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trung Tiến; Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng; Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Lượng.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân là Ủy viên kiêm Thư ký.

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021 có nhiệm vụ: xây dựng phương án Điều tra trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; tổ chức Điều tra thí điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp và công tác chỉ đạo, triển khai Điều tra; tổ chức Điều tra theo đúng phương án được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Anh Cao

Tin khác