Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

13:47 11/01/2018 | Lượt xem : 8588

Ngày 05/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 70/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ.

Theo Báo cáo, trong năm 2017, Bộ Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp cập nhật, nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có chức đựng TTHC để kiểm soát các TTHC đã được công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC.

Bộ Nội vụ chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC như: rà soát các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có TTHC để tiến hành đánh giá tác động; ban hành các Quyết định chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kiểm soát TTHC kịp thời, đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, đột xuất về nhiệm vụ kiểm soát TTHC đúng quy định và có chất lượng. Do vậy, công tác kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động có hiệu quả, hiệu lực.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo số 70/BC-BNV: Tại đây

Tin khác