Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hànhTải file đính kèm

13:54 29/11/2019 | Lượt xem : 2664

(Moha.gov.vn)-Ngày 27/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Thông tư, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành sau đây:

Thông tư liên tịch số 125/TT-LB ngày 24/6/1995 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của hệ thống lao động - thương binh và xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020./.

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Anh Cao

Tin khác