BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STT Ý kiến đóng góp Chủ đề
1 đóng góp ý kiến 17/1 Góp ý văn bản dự thảo
2 Đóng góp ý kiến văn bản Góp ý hệ thống
3 Đóng góp ý kiến Góp ý văn bản dự thảo
4 Test lại liên hệ lần 2 Góp ý hệ thống