Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Số 86B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: 028.38295110                                                 Fax: 028.38231489
+ Email: snv@tphcm.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

 

+ Giám đốc: Trương Văn Lắm

028.38295111/snv.@tphcm.gov.vn

tvlam.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Hoài Trung

028.3829511/ lhtrung.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Làm

028.38222401/lvlam.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đỗ Văn Đạo

028.38292017/dvdao.snv@tphcm.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

 Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Bảo

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tấn Lợi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hải Hiệu

028.38292.248 – 028.38295110/vanphong.snv@tphcm.gov.vn

 

nvbao.snv@tphcm.gov.vn

ntloi.snv@tphcm.gov.vn

nghhieu.snv@tphcm.gov.vn

+ Thanh tra Sở

  

Chánh Thanh tra: Đoàn Hồng Minh

Phó Chánh Thanh tra: Lê Thị Phương Uyên

Phó Trưởng phòng: Võ Di Linh

028.38222395 – 028.38293292/thanhtra.snv@tphcm.gov.vn

 dhm.snv@tphcm.gov.vn

ltpuyen.snv@tphcm.gov.vn

vdlinh.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền

 

Trưởng phòng: Trần Hiếu Nghĩa

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Dung

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đầy

028.38225367 – 028.38293292/ xdcq.snv@tphcm.gov.vn

thnghia.snv@tphcm.gov.vn

ltndung.snv@tphcm.gov.vn

nvday.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Tổ Chức Công chức, viên chức

 

 

Trưởng phòng: Phan Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Vân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

Phó Trưởng phòng: Võ Minh Hoàng

028.38.293.291/ccvc.snv@tphcm.gov.vn

 

 

ptson.snv@tphcm.gov.vn

nhvan.snv@tphcm.gov.vn

nvhieu.snv@tphcm.gov.vn

vmhoang.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế

 

Trưởng phòng: Lê Đắc Huy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Chương

Phó Trưởng phòng: Võ Văn Cang

Phó Trưởng phòng: Phan Long Hồ

028.38225367 – 028.38293292/ tcbc.snv@tphcm.gov.vn

ldhuy.snv@tphcm.gov.vn

nhchuong.snv@tphcm.gov.vn

vvcang.snv@tphcm.gov.vn

plho.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Tổ chức Phi Chính phủ và Công tác thanh niên

 

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Hoa

Phó Trưởng phòng: Trần Hồng Nga

028.38292017 – 028.38273782/tcpcp_cttn.snv@tphcm.gov.vn

 

nmhoang.snv@tphcm.gov.vn

ltnh.snv@tphcm.gov.vn

thnga.snv@tphcm.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Phạm Quang Đồng.

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Giang

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Lượng

Phó Trưởng ban: Lê Hoàng Vân

028.39305458

pqdong.snv@tphcm.gov.vn

nhgiang.snv@tphcm.gov.vn

nvluong.snv@tphcm.gov.vn

lhvan.snv@tphcm.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Huỳnh Công Hùng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Giang

Phó Trưởng ban: Hoàng Nghĩa Huỳnh

Phó Trưởng ban: Ngô Thị Hoàng Các

028.38227401/btdkt.snv@tphcm.gov.vn

hchung.snv@tphcm.gov.vn

nhgiang.snv@tphcm.gov.vn

hnhuynh.snv@tphcm.gov.vn

nthcac.snv@tphcm.gov.vn

 

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

 

Chi cục trưởng: Huỳnh Văn Phùng

Phó Chi cục trưởng: Mai Thanh Hùng

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

028.39305458/ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn

 

hvphung.snv@tphcm.gov.vn

mthung.snv@tphcm.gov.vn

nttnhan.snv@tphcm.gov.vn


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh