Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Số 86B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: 028.38295110                                                 Fax: 028.38231489
+ Email: snv@tphcm.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Email

+ Giám đốc: Huỳnh Thanh Nhân

huynhtnhan.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó GĐ: Lâm Hùng Tấn

lhtan.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó GĐ: Nguyễn Thị Hồng Thắm

nththam.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó GĐ:Ngô Thị Hoàng Các kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng

nthcac.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó GĐ:Nguyễn Duy Tân kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo

ndtan.snv@tphcm.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh.VP: Nguyễn Đức Thịnh

ndthinh.snv@tphcm.gov.vn

+Phó CVP: Phan Long Hồ

plho.snv@tphcm.gov.vn

+ Thanh tra

+Chánh.TT: Nguyễn Hữu Phước

nhphuoc.snv@tphcm.gov.vn

 

+Phó.CTT: Nguyễn Tấn Lợi

ntloi.snv@tphcm.gov.vn

+Phó.CTT: Ngô Anh Duy

naduy.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đầy

nvday.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó.TP: Lê Thị Ngọc Dung

ltndung.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TP: Hồ Dũng Mân

hdman.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TP: Trần Hồng Nga

thnga.snv@tphcm.gov.vn

+ PhòngCông chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

nvhieu.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Hồng Vân

nhvan.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TP: Phạm Văn Thời

pvthoi.snv@tphcm.gov.vn

+Phòng tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Chương

nhchuong.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TP: Võ Văn Cang

vvcang.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TP: Nguyễn Hải Hiệu

nhhieu.snv@tphcm.gov.vn

+Phòng Cải cách hành chính

+ Phó TP: Trần Minh Tiến

tmtien.snv@tphcm.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng ban: Nguyễn Duy Tân

ndtan.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Hoàng Giang

nhgiang.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Văn Lượng

nvluong.snv@tphcm.gov.vn

+Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng ban: Ngô Thị Hoàng Các

nthcac.snv@tphcm.gov.vn

 

+ Phó TB: Nguyễn Hoàng Hưng

nhhung.snv@tphcm.gov.vn

+Chi cục Văn thư - Lưu trữ

+Chi cục trưởng: Huỳnh Văn Phùng

hvphung.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Chi cục trưởng: Mai Thanh Hùng

ntvha.snv@bacninh.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh TP HCM