Sở Nội vụ TP Đà Nẵng

+ Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
+ Điện thoại:   0236.3821253  Fax: 0236.3829900
+ Email: snv@danang.gov.vn
+ Website: http://www.noivu.danang.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Võ Ngọc Đồng

0236.3830191/dongvn@danang.gov.vn

+ Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tông giáo: Ngô Khôi

0236.3871210/khoin1@danang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thương

0236.3565892/thuongn@danang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến

0236.3871188/chiennv3@danang.gov.vn

Các đơn vị thuộc Sở

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Công Nghĩa

0236.3821253/nhungnth@danang.gov.vn
0236.3821253/nghiahc@danang.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Võ Ngọc Phi
Phó Chánh Thanh tra:Nguyễn Quốc Dũ

0236.3562500/phivn@danang.gov.vn
0236.3562500/dunq@danang.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và thanh niên

Trưởng phòng: Trần Trung Sơn
Phó Trưởng phòng: Võ Triều Anh
Phó Trưởng phòng: Phan Thị Thanh

0236.3827853/sontt@danang.gov.vn
0236.3827853/anhvt1@danang.gov.vn
0236.3827853/thanhpt2@danang.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Võ Văn Việt
Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thu Diễm
Phó Trưởng phòng: Mai Kim Anh

0236.3822085/vietvv@danang.gov.vn
0236.3822085/diemvtt@danang.gov.vn
0236.3822085/anhmk@danang.gov.vn

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Lê Phú Nguyện
Phó Trưởng phòng: Trà Hoa Nữ

0236.3871187/nguyenlp@danang.gov.vn
0236.3871187/nuth@danang.gov.vn

 

Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng:Võ Thị Tuyền
Phó Trưởng phòng: Trần Vũ Linh
0236.3561344/tuyenvt@danang.gov.vn
0236.3871187/linhtv@danang.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Nguyễn Cao Cường

0236.3872662/cuongnv2@danang.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Đặng Chí Thanh
Phó Trưởng ban:Hồ Quý Đức
Phó Trưởng ban: Lê Hoàng Phúc

 

0236.3834269/thanhdc@danang.gov.vn
0236.3834269/duchq1@danang.gov.vn
0236.3834269/ phuclh@danang.gov.vn 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Đỗ Thị Nguyệt Minh
Phó Chi cục trưởng: Phạm Đức Tuấn

 

0236.3602613/minhdtn@danang.gov.vn
0236.3602613/tuanpd@danang.gov.vn

 

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phó Giám đốc: Lương Ngọc Vi Ba

 


0236.3829333/ balnv@danang.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng