Sở Nội vụ TP Cần Thơ

+ Địa chỉ: Số 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
+ Điện thoại:     0292.3820715              Fax: 0292.3825228
+ Email: sonv@cantho.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.cantho.gov.vn/

    
 Ban lãnh đạo ĐT cơ quan/Email:

 + Giám đốc: Nguyễn hoàng Ba

 0292.3820224/pvtrung@cantho.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Bình

0292.3733693/ duybinh@cantho.gov.vn

 + Phó Giám đốc: Trương Hồng Dự

 0292.3733307/hongdu@cantho.gov.vn

 + Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tôn giáo: Lê Hùng Yên

 0292.3733886/hungyen@cantho.gov.vn

 Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng ban, chi, cục) 

 + Văn phòng

Chánh Văn phòng:Trần Minh Thiện
Phó Chánh Văn phòng:Lê Trọng Hưởng0292.3820715/tmthien@cantho.gov.vn
0292.3820715/tronghuong@cantho.gov.vn

 + Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trúc

02923735454/nguyenhonghanh@cantho.gov.vn
02923735454/vantruc@cantho.gov.vn

 + Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Đặng Thanh Hiền
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Hùng
Phó Trưởng phòng: Phan Văn Chiến0292.3820712/dthien@cantho.gov.vn
0292.3820712/ndhung@cantho.gov.vn
0292.3820712/vanchien@cantho.gov.vn

 + Phòng Tổ chức biên chế và Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Cúc
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Rêu
Trưởng phòng: Phạm Hồ Song Anh

0292.3812554/ lethihongcuc@cantho.gov.vn
0292.3812554/ vanreu@cantho.gov.vn
0292.3812554/ songanh@cantho.gov.vn

 + Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phạm Thanh Truyền
Phó Chánh Thanh tra: Lê Hoàng Khởi
Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Thị Anh Thư

 0292.3733695/thanhtruyen@cantho.gov.vn
 0292.3733695/hoangkhoi@cantho.gov.vn
 0292.3733695/huynhanhthu@cantho.gov.vn

 + Phòng Cải cách Hành chính

Trưởng phòng:Nguyễn Thanh Nhanh
Phó Trưởng phòng:Trương Hoài Phụng
Phó Trưởng phòng:Nguyễn Việt Thùy Uyên


0292.3730759/thanhnhanh@cantho.gov.vn
0292.3730759/hoaiphung@cantho.gov.vn
0292.3730759/nvtuyen@cantho.gov.vn

 + Ban Tôn giáo

Phó Trưởng ban: Võ Ngọc Hà
Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Kiệt 0292.6260077/vongocha@cantho.gov.vn
 0292.6260077/nguyenthanhkien@cantho.gov.vn

 + Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban, phụ trách Ban TĐKT: Huỳnh Thị Kim Hồng
Phó Trưởng ban:Phạm Thành Kỳ

0292.6548866/kimhong@cantho.gov.vn
0292.6548866/vongocha@cantho.gov.vn

 + Chi cục Văn thư – Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Mai Trang

 maitrang@cantho.gov.vn


     
Nguồn trích dẫn: http://cantho.gov.vn/