Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

+ Địa chỉ: Số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

+ Điện thoại: 0273.3873110       Fax: 0273.3881776

+ Email: snvtiengiang.gov.vn: snovtg@gmail.com

+ Website: sonoivu.tiengiang.gov.vn

 

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Đoàn Thanh Liêm

0273.3879067/ doanthanhliem@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Huỳnh Anh Tuấn

0273.3970722/ huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Thắng

0273.3878302/ nguyenquocthang@tiengiang.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Múa

 

Phó Chánh Vãn phòng: Nguyễn Thị Thanh Thùy

 

Phó Chánh Văn phòng: Dương Hồng Quang

 

 

0273.3873110/ nguyenvanmua@tiengiang.gov.vn

 

nguventhithanhthuy@tiengiang.gov.vn

 

duonghongquang@tiengiang.gov.vn

+ Thanh Tra

 

Chánh Thanh tra: Huỳnh Phát Thanh

 

 

0273.3875062/ huynhphatthanh@tiengiang.gov.vn

+ Phòng Xây dụng Chính quyền Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Đoàn Trang Quốc Trung

 

Phó Trưởng phòng: Trương Việt Hoa

 

 

0273.3970720/ doantrangquoctrung@tiengiang.gov.vn

 

truongviethoa@tiengiang.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Nguyễn Vân Đức

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Liêm

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Sương Mơ

 

 

0273.3873175/ nguvenvanduc@tiengiang.gov.vn

 

tranthanhliem@tiengiang.gov.vn

 

nguyenthisuongmo@tiengiang.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 

Trưởng phòng: Lê Hoàng Liêm

 

 

0273.3871884/ lehoangliem@tiengiang.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Trưởng ban: Bùi Thị Mai

 

Phó Trưởng ban: Trần Văn Khuê

0273.3873564/ bantg@tiengiang.gov.vn

 

0273.3878959/ buithima@tiengiang.gov.vn

 

0273.3972489/ tranvankhue@tiengiang.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

 

Trưởng ban: Huỳnh Anh Tuấn

 

Phó Trưởng ban: Lê Ngọc Phúc

 

Phó Trưởng ban: Hồ vũ Bảo

0273.3884561/ bantdkt@tiengiang.gov.vn

 

0273.3970722/huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

 

0273.3873174/ lengocphuc@tiengiang.gov.vn

 

0273.3972393/ hovubao@tiengiang.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 

Chi Cục trưởng: Huỳnh Thị Lan

 

Phó Chi Cục trưởng: Trương Thị Thủy

0273.3871523/ snv.ccvtlt@tiengiang.gov.vn

 

0273.3871086/ huynhthilan@tiengiang.gov.vn

 

0273.3978165/ truongthithuy@tiengiang.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Tiền Giang