Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Địa chỉ: Số 09 đường Đống Đa, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
+ Điện thoại:   0234.3826833 - 3830151         Fax: 0234.3848018
+ Email: snv@thuathienhue.gov.vn
+ Website: http://snv.thuathienhue.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Phó Giám đốc phụ trách: Bạch Chơn Đông

0234.3847030/ bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Lương

0234.3824869/ pluong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hà

0234.3846579/ ntha.snv@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng: Phan Thị Hồng Loan

0234.3834965/ pthloan.btdkt@thuathienhue.gov.vn

Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban tôn giáo: Nguyễn Tài Tuệ

0234.3886755/ ntthue.btg@thuathienhue.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Lê Phú Ánh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Minh Phương

Phó Chánh Văn phòng: Phan Thị Quyên

 

 

0234.3826833 (105)/ lpanh.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (115)/ tmphuong.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (116)/ ptquyen.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Thanh Tra

 

Chánh thanh tra: Trương Văn An

Phó Chánh thanh tra: Trần Đăng Ngôn

Phó Chánh thanh tra: Lê Minh Cường

 

 

0234.3826833 (112)/ tvan.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (112)/ tdngon.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (112)/ lmcuong.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Nguyễn Tri

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hà

Phó Trưởng phòng: Hà Tiến Dũng

 

 

0234.3826833 (111)/ ntri.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (111)/ nvha.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (111)/ htdung.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Hoàng Minh Trí

Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Bảo

Phó Trưởng phòng:Hà Cao Cường

 

 

0234.3826833 (108)/ hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (107)/ pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (107)/ hccuong.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 

Trưởng phòng: Đặng Sỹ Thọ

Phó Trưởng phòng: Phan Đỗ Quốc Hùng

 

 

0234.3826833 (110)/ dstho.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3826833 (109)/ pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Trưởng ban: Nguyễn Tài Tuệ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Lập

 

 

0234.3886755/ nttue.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3886766/ nvlap.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

 

Trưởng ban: Phan Thị Hồng Loan

Phó Trưởng ban: Trần Văn Khuê

 

 

0234.3834965/ pthloan.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3829106/ tvkhue.snv@thuathienhue.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 

Chi cục Trưởng: Nguyễn Tất Thắng

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Quỳnh Hương

GĐ Trung tâm lưu trữ lịch sử: Nguyễn Thị Kiều Anh

 

 

0234.3831250/ ntthang.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3898591/ ntqhuong.snv@thuathienhue.gov.vn

0234.3830665/ ntkanh.ccvtlt@thuathienhue.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế