Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

+ Địa chỉ: 44 Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa
+ Điện thoại: 0237.3753739             Fax: 02373.857507
+ Email:  snv@thanhhoa.gov.vn
+ Website: snv.thanhhoa.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Xuân Thủy

Giám đốc

thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.853.420

Nguyễn Bá Tải

Phó Giám đốc

tainb.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.757.275

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Giám đốc

Nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.856.524

Bùi Hải Vinh

Phó Giám đốc, Trưởng Ban Tôn giáo

vinhbh.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.753.002

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Giám đốc, Trưởng Ban TĐKT

tuannq.btdkt@thanhhoa.gov.vn

02373.855.125

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Văn phòng Sở

Đỗ Trọng Hùng

Chánh Văn phòng

hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.852.566

Lê Hoài Phương

Phó Chánh văn phòng

phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.753740

Thanh tra Sở

Hoàng Văn Định

Chánh Thanh tra

dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.853.169

Lê Tiến Hải

Phó Chánh TT

hailt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.757.276

Nguyễn Thị Minh Phượng

Phó Chánh TT

phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.852.833

Phòng Tổ chức biên chế

Lê Hồng Phong

Trưởng phòng

phonglh.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.855.155

Nguyễn Ngọc Long

Phó trưởng phòng

longnn.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.855.155

Nguyễn Văn Linh

Phó trưởng phòng

linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.757.351

Phòng Công chức, viên chức

Bùi Quốc Toàn

Trưởng phòng

toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.855.154

Lê Thị Thao

Phó trưởng phòng

thaolt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.853.299

Võ Hồng Vân

Phó trưởng phòng

vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.852.155

Phòng cải cách hành chính

Lê Phú Đốc

Trưởng phòng

doclp.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.717.401

Dương Thị Thúy

Phó trưởng phòng

thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.852.883

Phạm Thị Anh

Phó trưởng phòng

anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.757276

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Nguyễn Giang Nam

Trưởng phòng

namng.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.717.022

Mai Văn Định

Phó trưởng phòng

dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn

02373. 852.993

Hà Thị Tuyết

Phó trưởng phòng

tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn

02373.753.359

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Tôn giáo

Bùi Hải Vinh

Phó Giám đốc, Trưởng ban

vinhbh.btg@thanhhoa.gov.vn

02373.753.002

Hồ Việt Anh

Phó trưởng ban

anhhv.btg@thanhhoa.gov.vn

02373.718.736

Ban Thi đua – Khen thưởng

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Giám đốc, Trưởng ban

vinhbh.btdkt@thanhhoa.gov.vn

02373.855.125

Nguyễn Thị Tâm

Phó trưởng ban

tamnt.btdkt@thanhhoa.gov.vn

02373.727.025

Hoàng Thị Nga

Phó trưởng ban

ngaht.btdkt@thanhhoa.gov.vn

02373.850.099

Chi Cục Văn thư – Lưu trữ

Trịnh Xuân Hùng

Chi cục trưởng

hungtx.ccvtlt@thanhhoa.gov.vn

02373.759.425

Đỗ Văn Chính

Chi Cục phó

chinhdv.ccvtlt@thanhhoa.gov.vn

02373.759.525

Nguyễn Thị Hương

Chi Cục phó

huongnt.ccvtlt@thanhhoa.gov.vn

02373.723.567


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa