Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 17, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên  

Điện thoại văn thư : 0208.3856474

Fax : 0208.3856474

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

Website: http://sonv.thainguyen.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+ Giám đốc: Nguyễn Thành Minh

0912802802

minhnt@thainguyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Nguyễn Văn Hiển

0918362352

hiennv.phoyen@thainguyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Phạm Tuấn Cẩn

0916913886

canpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

+Chánh.VP: Dương Thị Hà

0902294499

hadt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+Phó CVP: Đoàn Đình Huy

0912866586

huydd.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Thanh tra

+Phụ Trách TT: Nguyễn Thị Lan

0913043333

lannt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền vàCông tác thanh niên

+ Phó.TP Phụ trách: Phạm Hồng An

0915311733

anph.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó.TP: Hoàng Quang Hưng

0918357386

hunghq.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

+ Phó.TP Phụ trách: Hoàng Minh Chi

0916355886

chihm.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó TP: Mai Thị Hồng Hạnh

0989800878

hanhmth.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính Phủ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

0912664774

thuyntt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó TP: Hoàng Thái Hưng

0912232863

hunght.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+Phòng Công chức, viên chức

+ Trưởng phòng: Tạ Hoàng Thành Long

0986175227

longtht.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

+ Phó TP: Lương Xuân Trường

0988612900

truonglx.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

+ Trưởng Ban: Hoàng Ngọc Hưng

0912631880

hunghn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó TB: Nguyễn Tiến Dũng

0912285576

dungnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

+ Trưởng ban: Lưu Thị Bích Đào

0912710905

daoltb@thainguyen.gov.vn

+ Phó TB: Trần Văn Minh

0981314808

minhtv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Phòng Quản lý văn thư, lưu trữ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hường

0915300412

huongnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó TP: Dương Thị Phương Chung

0912403992

chungdtp.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+Trung tâm lưu trữ lịch sử

+ Giám đốc: Bùi Văn Huân

0963568877

huanbv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Trần Thị Lan Anh

0915022702

anhttl.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phó GĐ: Vũ Hồng Khiêm

0913009118

khiemvh@thainguyen.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên