Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

+ Địa chỉ:  Số 8, đường Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
+ Điện thoại:   0276.3824386         Fax: 0276.3826493
+ Email: sonoivu@tayminh.gov.vn        
+ Website: http://sonoivu.tayninh.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Phan Văn Sử

0276.3827547/supv@tayninh.gov.vn

Phó Giám đốc: Lê Trọng Hữu

0276.3622882/huult@tayninh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Thị Phương Thảo

0276.3822748/thaottp@tayninh.gov.vn

Phó Giám đôc: Nguyễn Hữu Ngân (Kiêm Trưởng Ban TĐKT)

0276.3812005/ngannh@tayninh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Lê Hữu Phúc

 

Phó Chánh vãn phòng: Vương Thị Hông Loan

 

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Manh

 

 

0276.3826493/phuclh@tayninh.gov.vn

 

0276.3824386/loanvth@tayninh.gov.vn

 

0276.3812377/manhnv@tayninh.gov.vn

+ Thanh Tra

 

Chánh Thanh tra: Cao Văn Phương

 

 

0276.3820535/phuongcv@tayninh.gov.vn

+ Phòng Xây dụng Chính quyền và Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Trần Văn Tài

 

 

0276.3824492/taitv@tayninh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Truởng phòng: Phạm Thị Bạch Huệ

 

 

0276.3839968/nhanntt@tayninh.gov.vn

0276.3839968/hueptb@tayninh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 

Trưởng phòng: Lê Long Giang

 

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Huyền Trinh

 

 

0276.3822414/giangll@tayninh.gov.vn

 

0276.3822414/trinhvth@tayninh.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Trưởng ban: Võ Thành Công

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Vĩnh Thế

 

 

0276.3822521/vothanhcong67@yahoo.com

 

0276.3813393/nguyenvinhthe1977@gmail.com

+ Ban Thi đua khen thưởng

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thành Nam

 

Phó Trưởng ban: Trần Thị Mỹ An

 

 

0276.3811219/namnt@tayninh.gov.vn

 

0276.3813711/anttm@tayninh.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 

Chi cục trưởng: Lưu Văn Kiên

 

 

0276.3813590/kienlv@tayninh.gov.vn

 
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Tây Ninh