Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

+ Địa chỉ: Số 04 Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng
+ Điện thoại:   0299.3820062        Fax:
+ Email: snv@ubndtst.vn
+ Website: http://www.sonoivu.soctrang.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Đin thoi CQ/ Email:

+ Giám đốc: Lê Trọng Sơn

 

0299.3823386/ ltson@soctrang.gov.vn

 

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Nam

0299.3616342/ hvnam@soctrang.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Phạm Minh Mẫn

0299.3622504/ pmman@soctrang.gov.vn


+ Phó Giám đốc: 
Nguyễn Thị Lệ Thùy
 
0299.3828814ntlthuy@soctrang.gov.vn

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

+ Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nhi

 

0299.3820062/ ntnhi@soctrang.gov.vn

+ Phòng Thanh tra

Chánh Thanh tra: Trần Minh Do

 

0299.3812534/ tmdo@soctrang.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Đặng Thị Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng: Đào Tấn Lộc

 

0299.3825611/dtnha@soctrang.gov.vn

0299.3825611/dtloc@soctrang.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trường phòng: Lương Giang Toàn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ái Đoan

 

0299.3618182/ lgtoan@soctrang.gov.vn

0299.3618182/ ntadoan@soctrang.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Phó Trưởng phòng: Trương Tấn Minh

 

0299.3822443/ ttminh2@soctrang.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Khưu Thị Diệu Huyền

Phó Trưởng phòng: Quách Kim Hằng

 

0299.3624779/ ktdhuyen@soctrang.gov.vn

0299.3624779/ qkhang@soctrang.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Văn quốc Tâm

 

0299.3822052/ bantg.sonv@soctrang.gov.vn

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Trần Minh Tiến ;

 

0299.3822504/ tmtien@soctrang.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Hồ Tấn Lực

 

0299.3821679/ htluc@soctrang.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Sóc Trăng