Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

+ Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0210.3846 481.                        Fax: 0210.3846 481.

+ Email: sonv@phutho.gov.vn

+ Website: sonoivu.phutho.gov.vn


Lãnh đạo Sở

Điện thoại cơ quan, Email

+ Giám đốc: Ngô Đức Thịnh

Email: thinhnv@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Hồ Thị Phương Thủy

ĐT: 0210.3814.348
Email: thuytp@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Tiến Hưng

Email: hunglt@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Các

Email: cacnx@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Bà Hồ Thị Phương Thủy

Email: thuyhtp@phutho.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng: Ngô T. Bích Hường

Phó Chánh Văn phòng: Đào Minh Tuân


Email:Huongntb.sonv@phutho.gov.vn

Email:Tuandm.sonv@phutho.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra:  Nguyễn Trọng Tấn

Phó Chánh thanh tra:  Nguyễn Thị Sử

Phó Chánh thanh tra:  Phạm Việt Hòa


Email: Tannt.sonv@phutho.gov.vn

Email: Sunt.sonv@phutho.gov.vn

Email: Hoapv.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và CTTN

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng


Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Doãn HảoĐT: 0210.3810 141

Email: Dungnv.sonv@phutho.gov.vn

Email: Dungvtk.sonv@phutho.gov.vn

Email: Haond.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Tổ chức cán bộ và Tổ chức phi chính phủ


Trưởng phòng: Hán Văn Đàm

Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Mai HòaĐT: 0210.3858 525

Email: Damhv.sonv@phutho.gov.vn

Email: Hoadtm.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng công chức viên chức

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Tiến

Phó Trưởng phòng: Phạm Xuân Đại

Phó Trưởng phòng: Hạ Đình Mai


Email: Tiennd.sonv@phutho.gov.vn

Email: Daipx.sonv@phutho.gov.vn

Email: Maihd.sonv@phutho.gov.vn


+ Phòng cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng YếnPhó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Cao Thị Dung


ĐT: 02103.810 142

Email: Yennth.sonv@phutho.gov.vn

ĐT: 0210.3813 972

Email: Sonvn.sonv@phutho.gov.vn

Email: Dungct.sonv@phutho.gov.vn

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Phó trưởng ban:Ông Nguyễn Hữu Cầu

Trưởng phòng: Cao Thị Minh Nguyệt


ĐT: 02103.841 144
Nhcau.sonv@gmail.com

Nguyetctm.sonv@ gmail.com

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hải Quân

Phó Trưởng ban: Hà Thị Minh Thủy

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Anh

Phó Trưởng phòng: Trang Công Trọng


Email: Quannh.sonv@phutho.gov.vn
Email: Thuyhtm.sonv@phutho.gov.vn

Email: Anhntk.sonv@phutho.gov.vn

Email: Trongtc.sonv@phutho.gov.vn


+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục trưởng: Hoàng Ngọc Dũng


Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Hoa


CQ: 02103.818378

Email: dunghn.sonv@phutho.gov.vn

DĐ: 0947.545.999

Email: hoantn.sonv@phutho.gov.vn
   
Nguồn cung cấp: Sở Nội vụ Phú Thọ