Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

+ Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

+ Điện thoại: 0210.3846 481.                        Fax: 0210.3846 481.

+ Email: sonv@phutho.gov.vn

+ Website: sonoivu.phutho.gov.vn


Lãnh đạo Sở

Điện thoại cơ quan, Email

+ Giám đốc: Bà Phạm Thị Hường

ĐT: 0210.3855.948

Email: huongpt@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Điêu Văn Lộc

ĐT: 0210.3846.567

Email: locdv@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Lê Tiến Hưng

ĐT: 0210.3992.339

Email: hunglt@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Các

ĐT: 0210.3841.144

Email: cacnx@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Bà Hồ Thị Phương Thủy

ĐT: 0210.3814.348

Email: thuyhtp@phutho.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn Phòng: Ông Nguyễn Thành Nam

 

Phó Chánh Văn phòng: Bà Ngô T. Bích Hường

Phó Chánh Văn phòng: Ông Đào Minh Tuân

 

 

CQ: 0210.3850. 825

Email: Namnt.sonv@phutho.gov.vn

Email:Huongntb.sonv@phutho.gov.vn

Email:Tuandm.sonv@phutho.gov.vn

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trọng Tấn

Phó Chánh thanh tra: Bà Nguyễn Thị Sử

Phó Chánh thanh tra: Ông Phạm Việt Hòa

 

Email: Tannt.sonv@phutho.gov.vn

Email: Sunt.sonv@phutho.gov.vn

Email: Hoapv.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và CTTN

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Dũng

 

Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Doãn Hảo

 

 

ĐT: 0210.3810 141

Email: Dungnv.sonv@phutho.gov.vn

Email: Dungvtk.sonv@phutho.gov.vn

Email: Haond.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng Tổ chức cán bộ và Tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Ông Hán Văn Đàm

Phó Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Mai Hòa

 

 

ĐT: 0210.3858 525

Email: Damhv.sonv@phutho.gov.vn

Email: Hoadtm.sonv@phutho.gov.vn

+ Phòng công chức viên chức

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Tiến

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Đại

Phó Trưởng phòng: Ông Hạ Đình Mai

 

Email: Tiennd.sonv@phutho.gov.vn

Email: Daipx.sonv@phutho.gov.vn

Email: Maihd.sonv@phutho.gov.vn

 

+ Phòng cải cách hành chính

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

 

Phó Trưởng phòng: Bà Hà Minh Thủy

Phó Trưởng phòng: Ông Vũ Ngọc Sơn

 

Phó Trưởng phòng: Bà Cao Thị Dung

 

ĐT: 02103.810 142

Email: Yennth.sonv@phutho.gov.vn

Email: Thuyhm.sonv@phutho.gov.vn

ĐT: 0210.3813 972

Email: Sonvn.sonv@phutho.gov.vn

Email: Dungct.sonv@phutho.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Các

 

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Quốc Trung

Phó trưởng ban:Ông Nguyễn Hữu Cầu

 

 

ĐT: 02103.841 144

Email: cacnx@phutho.gov.vn

Email: Trungnq.sonv@phutho.gov.vn

Email: nhcausonv@gmail.com

+ Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Hồ Thị Phương Thủy

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Bảy

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hải Quân

 

ĐT: 02103.814 348

Email: thuyhtp@phutho.gov.vn

Email: Baynt.sonv@phutho.gov.vn

Email: quannh.sonv@phutho.gov.vn

 

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục trưởng: Hoàng Ngọc Dũng

 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

 

CQ: 02103.818378

Email: dunghn.sonv@phutho.gov.vn

DĐ: 0947.545.999

Email: hoantn.sonv@phutho.gov.vn

    
Nguồn cung cấp: Sở Nội vụ Phú Thọ