Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

+ Địa chỉ: Số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
+ Điện thoại:   0259.3822765                  Fax: 0259.3820388
+ Email: sonv@ninhthuan.gov.vn
+ Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

+ Giám đốc: Châu Thị Thanh Hà

0259.3822876/ thanhha@ninhthuan.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trần Hải

0259.3922195/tranhai@ninhthuan.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Quý

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Ánh Sương

 

 

0259.3826206/thanhquy@ninhthuan.gov.vn

0259.3822765/anhsuong@ninhthuan.gov.vn

+ Thanh tra Sở

 

Chánh Thanh tra: Huỳnh Thanh Khiết

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Kiều Vinh

 

0259.3839166

 

thanhkhiet@ninhthuan.gov.vn

nguyenkieuvinh@ninhthuan.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền và CTTN

Trưởng phòng: Trần Đức Lực

 

 

0259.3820356/ducluc@ninhthuan.gov.vn

 

+ Phòng Tổ Chức Công chức, viên chức

 

Quyền Trưởng phòng: Trần Đỗ Oanh

Phó Trưởng phòng: Trần Vũ Huy

Phó Trưởng phòng: Trần Nguyễn Khắc Huy

0259.3820355

 

dooanh@ninhthuan.gov.vn

vuhuy@ninhthuan.gov.vn

khachuy@ninhthuan.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ

 

Trưởng phòng: Lê Kim Dũng

Phó Trưởng phòng: Phạm Ngọc Tiến

Phó Trưởng phòng: Tràn Thị Thúy Vi

 

0259.3827809

 

lkdung@ninhthuan.gov.vn

pntien@ninhthuan.gov.vn

tthuyvy@ninhthuan.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

Quyền Trưởng ban: Đỗ Hải Nam

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Tấn Thuyên

 

 

0259.3820212/dhnam@ninhthuan.gov.vn

 

0259.3822873/ ntthuyen@ninhthuan.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Quyền Trưởng ban: Lê Trường Ninh

 

Phó Trưởng ban: Trương Văn Phong

 

 

0259.3922115/ truongninh@ninhthuan.gov.vn

 

0259.3822441/vanphong@ninhthuan.gov.vn

+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục trưởng: Phạm Thị Xuân Diệu

 

 

0259.3822068/xuandieu@ninhthuan.gov.vn

 


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Ninh Thuận