Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số 19 Trần Hưng Đạo- Phường Đông Thành – TP Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3.871155

Email: snvu@ninhbinh.gov.vn

Website: sonoivu.ninhbinh.gov.vn

Chức vụ: Họ và tên

Email/ Điện thoại cơ quan

Ban lãnh đạo

 

+ Giám đốc: Bùi Hoàng Hà

0229.3.897.076

+ Phó Giám đốc: Vũ Quốc Uy

0229.3.891.187

+ Phó Giám đốc: Trần Đức Minh

0229.3.886.186

+ Phó Giám đốc: Vũ Tiến Tuấn

0229.3.896.845

Văn phòng Sở

0229.3.871.155

+ Chánh Văn phòng: Phạm Đăng Khoa

0229.3.896.225

+ Phó Chánh Văn phòng: Đinh Thị Thu

Dinhthu1510@gmail.com

Phòng Tổ chức Biên chế và tổ chức phi chính phủ

0229.3. 875.811

+ Trưởng phòng: Phạm Thị Bình

Phamthibinh261107@gmail.com

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Trọng Quảng

Quangnv01@gmail.com

Phòng Công chức, viên chức

0229.3.872.040

+ Trưởng phòng: Đỗ Hải Vinh

dohaivinhsnvnb@gmail.com

+ Phó trưởng phòng: Phạm Văn Tiến

tiensnvnb@gmail.com

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hà

Nguyenviethasnvnb2022@gmail.com

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

 

+ Trưởng phòng: Đinh Văn Bình

binhsnvnb@gmail.com

+ Phó trưởng phòng: Dương Xuân Hà

haxdcq@gmail.com

+ Phó trưởng phòng: Vũ Văn Đức

Dinhthu1510@gmail.com

Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo

0229.3.890.269

+ Trưởng phòng: Nguyễn Đức Vụ

Nguyenducvu33@gmail.com

+ Phó trưởng phòng: Tạ Thị Tâm Hiếu

 

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Quý

Minhquy2206@gmail.com

Thanh tra sở

0229.3.876.715

+ Chánh thanh tra: Đỗ Hồng Thám

thamsnv@gmail.com

+ Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hà Thành

thanhnguyenha@gmail.com

Ban Thi đua Khen thưởng

 

+ Trưởng Ban: Vũ Tam Đạt

0229.3.896.719

+ Phó trưởng ban: Nguyễn Đình Phú

0229.3.899.974

+ Phó trưởng ban: Dương Thị Thanh

0229.3.899.345

Ban Tôn giáo

 

+ Trưởng Ban: Dương Đại Đồng

0229.3.899.617

+ Phó trưởng ban: Nguyễn Thanh Sơn

 

+ Phó trưởng ban: Lê Thành Nam

0229.3.882.254

Chi cục văn thư lưu trữ

 

+ Chi cục trưởng: Ngô Văn Luân

0229.3.875.989

+ Phó chi cục trưởng: Nguyễn Vũ Long

longnvnv@gmail.com

+ Phó chi cục trưởng: Đinh Thị Thu Huyền

huyendtsnv@gmail.com

 


    
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình