Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

+ Địa chỉ: Khu liên cơ - 01 Trần Phú - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
+ Điện thoại:   0258.3827095           Fax: 0258.3800126 
+ Email: snv@khanhhoa.gov.vn
+ Website: http://snv.khanhhoa.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Ngô Truyện

0258.3822086

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Thái

0258.3815665

+ Phó Giám đốc: Lưu Ngọc Phi

0258.3829286

 + Phó Giám đốc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng: Văn Ngọc Sen 0258.3818040

Các cơ quan thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng phụ trách: Lê Thị Minh Nguyệt
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Tú

 

0258.3827095
0258.3812463

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Lê Thị Thu Thảo
Phó Chánh Thanh tra: Bùi Hữu Phước

0258.3819700

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Đông
Phó Trưởng phòng: Trần Đại Dương
Phó Trưởng phòng: Trần Hoàng Thanh Trúc

0258.3828494

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bùi Thế An
Phó Trưởng phòng: Đỗ Hoàng Dũng


0258.3827096
0258.3828492

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Đoàn Phương Nhi

 

0258.3822042

+ Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng:Nguyễn Văn Minh
Phó Trưởng phòng:Nguyễn Thị Lệ Hằng


0258.3827098
0258.3810440

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Hữu Dinh
Phó Trưởng ban: Nguyễn Bích Phương

 

0258.3827334
0258.3562377

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Ngô Thị Hồng Gấm
Phó Trưởng ban: Ung Thị Thu Trang


0258.3816555
0258.3816555

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Ba
Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử: Võ Thị Thúy Nga


0258.3560207
0258.3814308
0258.3818801

 

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa