Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

+ Địa chỉ:  Số 6, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Điện thoại: 0221.3863434                         Fax: 0221.3863434
+ Email:  sonv@hungyen.gov.vn
+ Website:  sonv.hungyen.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

+ Giám đốc: Lê Quang Hòa

0902057821/lqhoa@hungyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Cù Trọng Khang

0942125969/ctkhang@hungyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tươi 

0912415007/nttuoi@hungyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thiều Hương

0961552333/ntthuong@hungyen.gov. vn

Văn phòng Sở

 

Chánh Văn phòng: Phạm Thị Tuyết
Phó Chánh Văn phòng: Vũ Quốc Khánh

0389985899/pttuyet@hungyen.gov.vn
0987695568/vqkhanh@hungyen.gov. vn

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Lương Thị Phương Chi 
Phó Chánh Thanh tra: Quách Thị Lan Phương

 

0912093332/ltpchi@hungyen.gov. vn
0988252925/qtlphuong@hungyen. gov. vn

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Trần Hưng
Phó Trưởng phòng: Hoàng Minh Hiền

 

0903278328/thung@hungyen.gov. vn
0942269668/hmhien@hungyen.gov.vn

Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Vũ Trường Giang

0949723787/vtgiang@hungyen.gov. vn

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Trưởng phòng: Bùi Xuân Hiếu
Phó Trưởng phòng: Đào thị Thu Trang

 


0983001459/bxhieu@hungyen. gov.vn
0989257352/dtttrang@hungyen.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Hoàng Xuân Chính


0904114544/hxchinh@hungyen. gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Trần Thị Lý
Phó Trưởng ban: Nguyễn Doãn Phượng


0936828456/ttly@hungyen.gov.vn
0915347131/ndphuong@hungyen. gov.vn
Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Nguyễn Đình Tuệ
Phó Trưởng ban: Đỗ Xuân Chương
Phó Trưởng ban: Đỗ Thị Yến


0962611357/ndtue@hungyen.gov.vn
0913031236/dxchuong@hungyen.gov.vn
0987827788/dtyen@hungyen. gov.vn
Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng:Trương Văn Toàn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Anh Tuấn


0983359563/tvtoan@hungyen.gov.vn
0387243269/natuan@hungyen.gov.vn
Trung Tâm lưu trữ lịch sử

Giám đốc: Bùi Thị Thu Hà
Phó Giám đốc: Đinh Thị Ngọc Tân


0974820124/bttha@hungyen.gov.vn
0977696198/dtntan@hungyen.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên