Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

+ Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Công Trứ, Tp Hà Tĩnh
+ Điện thoại: 0239.3856628           Fax: 0239.3858963
+ Email:  

+ Website:

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Nguyễn Phi Quang

0916471368/nguyenphiquang.snv@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Huy Liệu

0912487641/tranhuylieu.snv@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Thị Tố Hoa

0916623223/phanthitohoa.snv@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuần

0393854138/0913256689/nguyenvantuan.snv@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trịnh Xuân Diệu

0912216196

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh văn phòng:

 

 

 

+ Thanh Tra

 

Chánh thanh tra: Phạm Quang Đệ

 

Phó Chánh thanh tra: Đồng Anh Đức

 

 

0988653497/phamquangde.snv@hatinh.gov.vn

 

0983294198/donganhduc.snv@hatinh.gov.vn

+ Phòng Xây dng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thảo

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Kim

 

 

0912656674/nguyenvanthao.snv@hatinh.gov.vn

 

0904149666/tranthikim.snv@hatinh.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Cù Huy Cẩm

 

Phó Trưởng phòng: Lâm Ngọc Dũng

 

 

0912506788/cuhuycam.snv@hatinh.gov.vn

 

0915415438/lamngocdung.snv@hatinh.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hùng

 

 

0239.3853555/0983110833/nguyenthanhhung.snv@hatinh.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Trưởng ban: Trịnh Xuân Diệu

 

Phó Trưởng ban: Đào Văn Hải

 

 

0912216196

 

0985155738

+ Ban Thi đua khen thưởng

 

Trưởng ban: Nguyễn Văn Tuần

 

 

0239.3854138/0913256689/nguyenvantuan.snv@hatinh.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 

Chi cục Trưởng: Mai Trường Sinh

 

Phó Chi cục trưởng: Hoàng Tùng Phong

 

 

0239.3608974/0916608586/maitruongsinh.snv@hatinh.gov.vn

 

0239.3858937/0913959196/hoangtungphong.snv@hatinh.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Hà Tĩnh