Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

+ Địa chỉ: 165 đường Trường Chinh,phường Hai Bà Trưng Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
+ Điện thoại:     0226.3852706          Fax:
+ Email: snv@hanam.gov.vn
+ Website: http://hanam.gov.vn/

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email

+ Giám đốc: Nguyễn Văn Hưởng

nguyenvanhuong@hanam.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Cẩn

nguyenbacan@hanam.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Sơn

levanson@hanam.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đỗ Hồng Hà

dohongha@hanam.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Hoàng Hải Minh

 

0226.3852706/hoanghaiminh.nv@hanam.gov.vn

+ Thanh tra

Chánh thanh tra: Trần Đăng Khoa

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

0226.3852116/trandangkhoa@hanam.gov.vn

nguyenthithanhthuy@hanam.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Tống Văn Sử

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tý

 

0226.3853194/tongvansu@hanam.gov.vn

nguyenvanty@hanam.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Quỳnh Hoa

 

0226.3851163/nguyenvanlong@hanam.gov.vn

lethiquynhhoa@hanam.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức Phi chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh

Phó Trưởng phòng: Trần Thu Phương

 

0226.3856249/nguyenquangminh@hanam.gov.vn

tranthuphuong.nv@ hanam.gov.vn

 Đơn vị trực thuộc 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Văn Thái

Phó Trưởng ban: Đinh Văn Tùng

0226.3848538

nguyenvanthai@ hanam.gov.vn

dinhvantung@hanam.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

Trưởng ban: Lê Thị Thu Hằng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

0226.3829780

lethithuhang@hanam.gov.vn

nguyenthithanhnhan@hanam.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Lê Đức Hiền

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Hoa

0226.3829545

leduchien@hanam.gov.vn

nguyenthihoa@hanam.gov.vn

   
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam