Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

- Tên đơn vị: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ: 03 Hai Bà Trưng - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 0269.3824405                Số Fax: 0269.3871026

- Email: snv@gialai.gov.vn

- Website: http://snv.gialai.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Email

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

- Giám đốc: Huỳnh Văn Tâm

tamhv.snv@gialai.gov.vn

0269.3821897

0914.306.669

- Phó Giám đốc: Võ Quốc Hùng

hungvq.snv@gialai.gov.vn

0269.3717410

0905.198.789

- Phó Giám đốc: Trần Đại Thắng

thangtd.snv@gialai.gov.vn

0269.3717413

0914.149.777

- Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Tôn giáo: Hồ Hải Tần

 

0269.3715156

0914.062.107

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

Văn phòng:

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Đỗ Duy Nhật

- Phó Chánh Văn phòng:

+ Trương Thị Ngọc Hoa

+ Nguyễn Đình Trúc

 

 

nhatdd.snv@gialai.gov.vn

hoattn.snv@gialai.gov.vn

trucnd.snv@gialai.gov.vn

 

 

0269.3720410

0269.3824405

0269.3824405

 

 

0913.450.304

0982.228.993

0913.123.548

Thanh tra:

- Phó Chánh Thanh tra phụ trách: Phạm Trần Anh
- Phó Chánh Thanh tra:
Hoàng Thị Bích Đào

 

anhpt.snv@gialai.gov.vn

 

daohtb.snv@gialai.gov.vn

 

0269.3821898

 

0269.3821898

 

0937.265.555

 

0914.168.260

Phòng Cải cách hành chính:

- Phó Trưởng phòng phụ trách:
Hoàng Minh Tùng

tunghm.snv@gialai.gov.vn

0269.3873655

0913.437.488

Phòng Công chức Viên chức:

- Trưởng phòng: Trần Minh Ngọc

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Vĩnh

 

ngoctm.snv@gialai.gov.vn

vinhnt.snv@gialai.gov.vn

 

0269.3720411

0269.3823061

 

0979.733.008

0905.123.348

Phòng Tổ chức Biên chế:

- Trưởng phòng: Võ Thành Vân

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Phương

 

vanvt.snv@gialai.gov.vn

phuongnv.snv@gialai.gov.vn

 

0269.3600287

0269.3600287

 

0982.705.959

0915.117.279

Phòng Xây dựng chính quyền:

- Phó Trưởng phòng:

+ Phạm Văn Mẫn

+ Nguyễn Hữu Thắng

 

 

manpv.snv@gialai.gov.vn

thangnh.snv@gialai.gov.vn

 

 

0269.3823054

0269.3823054

 

 

0914.220.386

0914.271.716

Ban Tôn giáo:

- Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Nô

 

nonv.btg@gialai.gov.vn

 

0269.2221353

 

0905.774.468

Ban Thi đua Khen thưởng:

- Trưởng ban: Trần Tiến Đức

- Phó Trưởng ban: Lê Hoài Thanh

 

 

thanhlh.btdkt@gialai.gov.vn

 

0269.3608568

0269.3719912

 

0905.466.588

0982.340.009

Chi cục Văn thư Lưu trữ:

- Chi cục trưởng: Hồ Văn Trình

 

trinhhv.vtlt@gialai.gov.vn

 

0269.3720415

 

0986.233.399


 
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Gia Lai