Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

+ Tên đơn vị : Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

+ Địa chỉ : Số 2, Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa

+ Số Fax : 02513.829847

+ Điện thoại trực trong và ngoài giờ hành chính  02513.822518     

+ Email : sonoivu@dongnai.gov.vn

+ Website : snv.dongnai.gov.vn


Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tú

Vy Vũ Hồng Thảo

Tạ Quang Trường

Trần Thị Ái Liên

 

 

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

 

 

02513.821421

02513.822536

02513.842142

02513.824792

 

VĂN PHÒNG SỞ

Hi Hoàng Khánh Linh

Nguyễn Ngọc Vũ

 

Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách phòng

Phó Chánh VP

 

02513.822518

Phòng Quản lý biên chế và Công chức viên chức

Nguyễn Bảo Khang

Nguyễn Thị Huy GiangPhó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

Phó Trưởng phòng

02513.947241

Phòng Tổ chức chính quyền

Trương Quốc Phong

Lê Văn Cường

 

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

02513.822535

 

THANH TRA SỞ

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Quốc Phương

 

 

Phó Chánh Thanh tra - Phụ trách phòng

Phó Chánh Thanh tra

0251.3821420

BAN TÔN GIÁO

Nguyễn Quốc Vũ

Nguyễn Đình Kiên

 

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 

0251.3843236

0251.3943.727


0251.3842.193

Chi cục Văn thư - Lưu trữ 

Trần Võ Chí Cường

 Nguyễn Hồng Thanh

 

Chi cục trưởng

Phó Chi cục Trưởng

0251.3822569
0251.3840752

Ban Thi đua - Khen thưởng

Thái Bình Dương

Nguyễn Tiến Dũng

 

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

0251.3847.634
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai