Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

+ Tên đơn vị : Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

+ Địa chỉ : Số 2, Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa

+ Số Fax : 02513.829847

+ Điện thoại trực trong và ngoài giờ hành chính  02513.822518     

+ Email : sonoivu@dongnai.gov.vn

+ Website : snv.dongnai.gov.vn


Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thuộc

Trần Thị Ái Liên

Nguyễn Văn Út

Tạ Quang TrườngGiám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc02513.821421

02513.824792

02513.822536

02513.842142


VĂN PHÒNG SỞ

Phạm Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Vũ


Chánh Văn phòng

Phó Chánh VP


02513.822518

Phòng Quản lý biên chế và Công chức viên chức


Nguyễn T. Huy Giang

Hi Hoàng Khánh Linh


Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng


02513.947241

Phòng Tổ chức chính quyền

Trương Quốc Phong

Nguyễn Hồng Thanh

 Nguyễn Bảo Khanh
Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 Phó Trưởng phòng


02513.822535


THANH TRA

Thái Bình Dương

Nguyễn Hồng SơnChánh Thanh tra

Phó Chánh Thanh tra


0251.3941.833

BAN TÔN GIÁO

Nguyễn Quốc Vũ

Nguyễn Đình Kiên


Trưởng ban

Phó Trưởng ban
0251.3943.727


0251.3842.193

Chi cục Văn thư - Lưu trữ 

Trần Võ Chí Cường
Chi cục trưởng0251.3941.921

Ban Thi đua - Khen thưởng

Vy Vũ Hồng Thảo

Nguyễn Tiến Dũng


Trưởng ban

Phó Trưởng ban0251.3847.631

0251.38Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai