Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông

+ Địa chỉ:  số 94, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

+ Điện thoại: 0261.3544131          Fax: 0261.3544412
+ Email:  snv@daknong.gov.vn
+ Website:  snv.daknong.gov.vn

 

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Đoàn Văn Quỳnh

0261.3678787/quynhdv.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Quy

0261.3544272/quyl.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đoàn Văn Tân

0261.3545863/tandv.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hường

0261.3544282/huongntt.snv@daknong.gov.vn

Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở

 

+ Văn phòng

Q. Chánh Văn phòng: Lê Đức Hùng

Phó Chánh Văn phòng: Đặng Ngọc Quang

Phó Chánh Văn phòng:Lâm Phương Nhung

0261.3544131/vp.snv@daknong.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Q. Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Điệp

Phó Chánh Thanh tra: Lê Thanh Đạm

 

0261.3545862/thanhtra.snv@daknong.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Khổng Xuân Dũng

Phó Trưởng phòng: Trần Cao Chường

Phó Trưởng phòng: Đường Duy Chinh

 

 

0261.3544489/xdcq.snv@daknong.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bùi Hiếu

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Công

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Mùi

0261.3544422/cbccvc.snv@daknong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Lê Xuân Tuấn

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Quỳnh Trâm

Phó Trưởng phòng: Lê Xuân Thuận

 

0261.3541818/tcbm.snv@daknong.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Lê Trung Trường Vũ

Phó Trưởng ban: Bùi Văn Tâm

Phó Trưởng ban: Nguyễn Nam Nhật

0261.3548106/btg.snv@daknong.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Nguyễn Đình Đính

Phó Trưởng ban: Lê Công Bằng

Phó Trưởng ban: Phạm Đặng Quang

0261.3549096/tdkt.snv@daknong.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Q Chi cục Trưởng: Nguyễn Tiến Chương
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Sen

0261.3545768/vtlt.snv@daknong.gov.vn

 

Trung tâm lưu trữ lịch sử

Giám đốc trung tâm: Trần Hà Nam
Phó Giám đốc trung tâm: Lê Thị Tư Hạnh

 0261.3547234/vtlt.snv@daknong.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông