Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lắk

+ Địa chỉ: Số 10 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

+ Điện thoại: 0262.8555553    Fax: 0262.3850951

+ Mail: sonoivu@noivu.daklak.gov.vn

+ Website: http://sonoivu.daklak.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Email/ĐT cơ quan

+ Giám đốc: Miên Klơng

mien_klong@noivu.daklak.gov.vn

02628.550.555

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Kính

kinhn@noivu.daklak.gov.vn

0262.3660.668

+ Phó Giám đốc: H'Yao Knul

hyao_knul@noivu.daklak.gov.vn

02628.558.559

+ Phó Giám đốc: Hoàng Mạnh Hùng

hunghm@noivu.daklak.gov.vn

02623.911.699

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Doãn Việt

vietnd@noivu.daklak.gov.vn

02623.842.561

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (Phòng, ban, chi cục)

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Lê Quang Đương

 

+ Phó Chánh Văn phòng: Đinh Thị Bích Thu

 

duonglq@noivu.daklak.gov.vn

02623.661.188

thudtp@noivu.daklak.gov.vn

02623.816.901

Phòng Tổ chức biên chế:

+ Trưởng phòng:

+ Phó Trưởng phòng (phụ trách): Huỳnh Thị Thảo Trang

 

+ Phó Trưởng phòng: Lê Xuân Chiến

 

 

tranghtt@noivu.daklak.gov.vn

02623.850.831

chienlx@noivu.daklak.gov.vn

02623.850.831

Phòng Công chức viên chức:

+ Trưởng phòng:

+ Phó Trưởng phòng (phụ trách): Phạm Xuân Dũng

 

+ Phó Trưởng phòng: Võ Văn Hùng

 

+ Phó Trưởng phòng : Đặng Xuân Hiệp

 

 

dungpx@noivu.daklak.gov.vn

0935.544.888

hungvv@noivu.daklak.gov.vn

02623.813.583

hiepdx@noivu.daklak.gov.vn

02623.813.583

Phòng Cải cách hành chính:

+ Trưởng phòng: Lê Trần Vinh

 

+ Phó Trưởng phòng:

vinhlt@noivu.daklak.gov.vn

0905.042.727

Phòng Xây dựng chính quyền:

+ Trưởng phòng: Phan Ngọc Càng

 

+ Phó Trưởng phòng: Trần Công Lộc

 

cangpn@noivu.daklak.gov.vn

0919.384.876

loctc@noivu.daklak.gov.vn

02623.850.830

Phòng Thanh tra:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hồng

 

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Lệ Thu

 

hongnv@noivu.daklak.gov.vn

0983.441.561

thuntl@noivu.daklak.gov.vn

0914.249.269

Ban Thi đua khen thưởng:

+ Trưởng ban: Nguyễn Doãn Việt

(Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban)

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Xuân Thọ

 

+ Phó Trưởng ban: Y Sư Niê

 

 

vietnd@noivu.daklak.gov.vn

02623.842.561

thonx@noivu.daklak.gov.vn

02623.842.562

ysu_nie@noivu.daklak.gov.vn

0905.304.727

 

Chi cục Văn thư lưu trữ:

+ Chi cục trưởng: Đào Huy Hiệu

+ Phó chi cục trưởng: Hà Văn Vương

02623.912656
hieudh@noivu.daklak.gov.vn


02623.844528
vuonghv@noivu.daklak.gov.vn

Ban Tôn giáo:

+ Trưởng ban:

+ Phó Trưởng ban (phụ trách): Nghiêm Văn Chuẩn

 

02623.505.575
chuannv@noivu.daklak.gov.vn


 

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk