Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lắk

+ Địa chỉ: Số 10 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

+ Điện thoại: 0262.8555553    

+ Mail: Vanphong@noivu.daklak.gov.vn

+ Website: http://sonoivu.daklak.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Email/ĐT cơ quan

+ Giám đốc: Miên Klơng

mien_klong@noivu.daklak.gov.vn

02628.550.555

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Kính

kinhn@noivu.daklak.gov.vn

0262.3660.668

+ Phó Giám đốc: H'Yao Knul

hyao_knul@noivu.daklak.gov.vn

02628.558.559

+ Phó Giám đốc: Hoàng Mạnh Hùng

hunghm@noivu.daklak.gov.vn

02623.911.699

+ Phó Giám đốc (Kiêm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng): Phạm Văn Phước

phuocpm@noivu.daklak.gov.vn

02623.842.561

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (Phòng, ban, chi cục)

 

Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Lê Quang Đương

 

+ Phó Chánh Văn phòng: Phạm Phong Thu

 

duonglq@noivu.daklak.gov.vn

02623.661.188

thupp@noivu.daklak.gov.vn

02623.852353

Phòng Tổ chức bộ máy

+ Trưởng phòng:Trần Công Lộc

+ Phó Trưởng phòng (phụ trách): Đinh Thị Bích Thu

 

+ Phó Trưởng phòng: Lê Xuân Chiến

02623.850.831 

loctc@noivu.daklak.gov.vn 

thudtp@noivu.daklak.gov.vn

 

chienlx@noivu.daklak.gov.vn

 

Phòng Công chức viên chức:

+ Trưởng phòng: Phạm Xuân Dũng

 

+ Phó Trưởng phòng: Võ Văn Hùng

 

+ Phó Trưởng phòng : Đặng Xuân Hiệp

 

dungpx@noivu.daklak.gov.vn

02628.557559

hungvv@noivu.daklak.gov.vn

02623.813.583

hiepdx@noivu.daklak.gov.vn

02623.813.583

Phòng Cải cách hành chính:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hồng

 

+ Phó Trưởng phòng: Lê Ngọc Anh

hongnv@noivu.daklak.gov.vn

02628.570123

anhln@noivu.daklak.gov.vn 
02623.855541

Phòng Xây dựng chính quyền:

+ Trưởng phòng: Phan Ngọc Càng

 

+ Phó Trưởng phòng: Hà Văn Vương

 

cangpn@noivu.daklak.gov.vn

02623.660668

vuonghv@noivu.daklak.gov.vn

0262.8555550

Phòng Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Lê Trần Vinh

 

+ Phó Chánh Thanh tra: Ngô Thị Lệ Thu

 

vinhlt@noivu.daklak.gov.vn

0262.8555551

thuntl@noivu.daklak.gov.vn

02623.850955

Ban Thi đua khen thưởng:

 

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Xuân Thọ

 

+ Phó Trưởng ban: Y Sư Niê

 

 

thonx@noivu.daklak.gov.vn

02623.842.562

ysu_nie@noivu.daklak.gov.vn

02623.842563

 

Chi cục Văn thư lưu trữ:

+ Chi cục trưởng: Đào Huy Hiệu

02623.912656
hieudh@noivu.daklak.gov.vn


Ban Tôn giáo:

+ Trưởng ban: Nghiêm Văn Chuẩn

 

02623.505.575
chuannv@noivu.daklak.gov.vn


 

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk