Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

 

+ Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Điện thoại: 0256.3822603      Fax: 0256.3816572
+ Email:  vanphong@snv.binhdinh.gov.vn
+ Website: snv.binhdinh.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

 

+ Giám đốc: Lâm Hải Giang

0256.3810989/gianglh@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phó Giám đốc: Trịnh Xuân Long

0256.3822169/longtx@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phó Giám đốc: Ngô Văn Hương

0256.3823.177/huongnv@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phó Giám đốc: Lê Thành Hưng

0256.3822.522/hunglt@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Văn phòng Sở

Q. Chánh Văn phòng: Trần Trung Định

Phó Chánh Văn phòng: Huỳnh Thị Kim Hồng

0256.3822603

dinhtt@snv.binhdinh.gov.vn

honghtk@snv.binhdinh.gov.vn

 


+ Phòng Tổ chức biên chế

Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Vân

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Tiến

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bảo


0256.3822448

vanpthi@snv.binhdinh.gov.vn

tienhq@snv.binhdinh.gov.vn

baonv@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Lê Văn Tạo

0256.3819064

taolv@snv.binhdinh.gov.vn 

 

+ Phòng Xây dựng chính quyền 

Trưởng phòng: Ngô Việt Thống

Phó Trưởng phòng: Lê Dũng Linh

Phó Trưởng phòng: Trần Thế Diệu

0256.3813580

thongnv@snv.binhdinh.gov.vn

linhld@snv.binhdinh.gov.vn

dieutt@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Lâm Trường Định

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hóa

Phó Trưởng phòng: Mai Hồng Quân

0256.3819060

dinhlt@snv.binhdinh.gov.vn

hoanv@snv.binhdinh.gov.vn

quan,h@snv.binhdinh.gov.vn

 

+ Phòng Cải cách hành chính

Q. Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Vũ

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Lượng

 

0256.3812655

vunt@snv.binhdinh.gov.vn

luongttt@snv.binhdinh.gov.vn

 

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Hồ Quang Thơm

Phó Trưởng ban: Phạm Văn Nam

0256.3811022

thomhq@snv.binhdinh.gov.vn

nampv@snv.binhdinh.gov.vn

 

Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban:Thái Minh Trí

0256.3822296

tritm@snv.binhdinh.gov.vn

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Phan Minh Lý

Phó Chi cục trưởng: Lê Xuân Cẩm

0256.3823758

lypm@snv.binhdinh.gov.vn

camlx@snv.binhdinh.gov.vn

 


 Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bình Định