Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

+ Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275.3822628   Fax: 0275.3816496
+ Email:  sonoivu.btre@gmail.com
+ Website:  http://www.snv.bentre.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Huỳnh Thanh Hiếu

0275.3818664

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bằng

0275.3545528

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Thi

0275.3545872

Phó Giám đốc: Đào Văn Tụ

0275.2211504

Phó Giám đốc: Hồ Văn Hiền

0275.3811829

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Ngôi

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Quang Hải

Phó Chánh Văn phòng: Lý Hoàng Phi

 

0275.3554196

+ Thanh Tra

Chánh thanh tra: Trần Chí

Phó Chánh thanh tra: Trần Công Khẩn

 

0275.3817885

+ Phòng Xây dựng Chính quyền Công tác Thanh niên

Trưởng phòng: Phạm Thanh Vũ

Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Minh

 

0275.3822481

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nhân

Phó Trưởng phòng: Trần Việt Dũng

 

 0275.3822745

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

Trưởng phòng: Lê Trung Thể

Phó Trưởng phòng: Lê Yến Duy

 

 0275.3575673

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 Trưởng ban/ Phó Giám đốc sở: Đào Văn Tụ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng ban: Phạm Ngọc Thành

 

0275.2211504

0275.3826321

0275.6566505

+ Ban Thi đua khen thưởng

 Trưởng ban/ Giám đốc sở: Hồ Văn Hiền

Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Nhũ

 

0275.3811829

0275.3822192

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 Chi cục Trưởng: Nguyễn Thị Lanh

Phó Chi cục trưởng: Hoàng Tùng Phong

 

0275.3545551

0275.3545552

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Bến Tre