THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRƯƠNG HẢI LONG

TIỂU SỬ TÓM TẮT- Họ và tên: TRƯƠNG HẢI LONG
- Ngày tháng năm sinh: 18/4/1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 31/3/2004 
- Ngày chính thức: 31/3/2005
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Công tác thanh niên; Công tác thông tin, tuyên truyền; Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ủy ban: Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; tham gia các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Công chức - Viên chức (trực tiếp điều hành Vụ Công chức - Viên chức cho đến khi có Vụ trưởng mới được bổ nhiệm); Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Vụ Công tác thanh niên; Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72