THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRẦN ANH TUẤN

TIỂU SỬ TÓM TẮT


- Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1961
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ
- Ngày vào Đảng: 09/4/1988
- Ngày chính thức: 09/4/1989
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Quản lý; Thạc sỹ Kinh tế Thương mại, Đại học Kinh tế Lao động
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C
Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác chính quyền địa phương; Công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; Công tác thanh niên; Công tác thông tin, tuyên truyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Công tác thanh niên; Trung tâm Thông tin; Tạp chí Tổ chức nhà nước. 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72