THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHẠM THỊ THANH TRÀ

TIỂU SỬ TÓM TẮT- Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ
- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 12/6/1993
- Ngày chính thức: 12/6/1994
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Ngữ văn, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Theo Thông báo số 5520/TB-BNV ngày 02/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác văn phòng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ. 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72