THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN TRỌNG THỪA

TIỂU SỬ TÓM TẮT

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA
- Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ
- Ngày vào Đảng: 31/01/1992 
- Ngày chính thức: 31/01/1993
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B
Theo Quyết định số 781/QĐ-BNV ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác cải cách hành chính; Công tác tổ chức, biên chế; Công tác của Ban Cán sự đảng Bộ theo sự phân công của Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ; Tham gia các Ban Chỉ đạo: Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phó Trưởng ban xây dựng Đề án vị trí việc làm của hệ thống chính trị; Tham gia các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công; Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Tổ chức - Biên chế và Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72