THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN DUY THĂNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT


- Họ và tên: NGUYỄN DUY THĂNG
- Ngày tháng năm sinh: 28/9/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Cán sự Đảng.
- Ngày vào Đảng: 31/03/1997
- Ngày chính thức: 31/03/1998
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C
Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, biên chế; Công tác chính sách về tiền lương; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác văn thư lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Tiền lương; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72