BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513

01/09/2015 15:38


1. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Chỉ đạo.
2. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban.
 Các Ủy viên: 
3. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính
4. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Quang Thằng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
6. Ông Hoàng Thế Liêm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
7. Ông Trần Văn Thành. Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an
8. Ông Đỗ Văn Tắc, Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng
9. Ông Nguyễn Anh Dũng, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao
10. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11. Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ
12. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ
13. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ
14. Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ 
15. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ 

( Theo Quyết định số 784/QĐ-BNV, ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
  Nội dung Quyết định tại đây

Tìm kiếm