Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

13:32 17/08/2022

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV: Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.270.057

Khách Online : 573