Thừa Thiên Huế: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

11:33 30/11/2021

Sáng ngày 30/11, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; ông Ngô Liều, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, buổi nghiệm thu được tiến hành theo hình thức trực tuyến để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia đối với Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, để chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 13 thành viên do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (nay là Chủ tịch UBND tỉnh); Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực; Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban; Ban chỉ đạo đã thành lập Tổ Thường trực giúp việc thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021, gồm 24 thành viên, một Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng.

Để triển khai thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch về việc tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021; kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền và kế hoạch kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức phân công các thành viên trong tổ thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát để chỉ đạo kịp thời trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ cuộc Tổng điều tra và phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương quy định.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra cơ sở hành chính cho các đối tượng quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, Tổ Giúp việc; Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo cấp huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ, quản trị viên, giám sát viên các huyện, thị xã thành phố. Kịp thời triển khai các thông báo nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp thực hiện, nhằm giúp cho điều tra viên có thông tin về nghiệp vụ kịp thời trong quá trình thu thập thông tin ghi phiếu điều tra, giảm sai sót về tính logic giữa các chỉ tiêu trong phiếu điều tra.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và tiến hành nghiệm thu 417 phiếu thu thập thông tin tương ứng với 417 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% theo quy định

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  95,74% số phiếu chọn mẫu.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Phan Lương phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất, trang thiết bị.

Đặc biệt, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, địa phương, Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin, truyền thông đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa trong suốt quá trình điều tra, góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Điều tra cơ sở hành chính được triển khai trực tuyến nên tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện điều tra.

Cùng với đó là sự nỗ lực, chỉ đạo sâu sát với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện và Tổ thường trực giúp việc; đội ngũ điều tra viên và giám sát viên, quản trị viên các cấp đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Phan Lương trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.139.040

Khách Online : 752