Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Tổ công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

17:49 31/12/2020

Ngày 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 1584/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Tổ công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Theo đó, Tổ công tác gồm 06 thành viên do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh làm Tổ trưởng; các thành viên gồm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh. Ảnh: Diệu Hoa

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị thường trực của Tổ công tác.

Trong quá trình tổ chức và hoạt động, các thành viên Tổ công tác được huy động công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính thuôc Bộ năm 2021 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo điều tra Trung ương. 

Kịp thời báo cáo Bộ và Ban chỉ đạo điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 26.195.012

Khách Online : 753