Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Vai trò người đứng đầu trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

15:45 17/12/2020 | Lượt xem : 233

Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn), tiền thân là Công ty Tư vấn xây dựng Kiên Giang được thành lập năm 1992 và được cổ phần hóa vào năm 2006. Đến nay, Tập đoàn đang hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình công ty mẹ - công ty con gồm có 9 đơn vị thành viên, liên kết, liên doanh tạo thành một quy trình khép kín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng; tổng vốn kinh doanh trên 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng mỗi năm từ 15 - 20%. Quy mô tổ chức Tập đoàn có: 10 phòng ban và bộ phận trực thuộc với 204 cán bộ, công nhân viên là hợp đồng lao động dài hạn (trong đó có 187 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học), trên 2.000 lao động thời vụ đang làm việc trong toàn hệ thống của Tập đoàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tập đoàn

Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên tính sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn cho từng tập thể, cá nhân và người lao động thực hiện đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đề ra.

Thời gian qua, Tập đoàn để duy trì nghiêm túc, phát huy được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh toàn diện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, các đơn vị thành viên, liên danh liên kết đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra với quyết tâm cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Các cấp ủy đảng đã kịp thời ra nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, nội dung, phương pháp thực hiện thi đua, khen thưởng luôn bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn và các công ty thành viên, liên kết, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả cao, phong trào thi đua luôn được phát động cùng với sự đổi mới trong tổ chức phong trào thi đau của người đứng đầu nê 5 năm qua (2015 - 2019), Tập đoàn đều được bình chọn là đơn vị đứng đầu Khối thi đua 18 được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trong 5 năm, Tập đoàn được bình chọn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua 18, với kết quả cụ thể là: Năm 2019, sản lượng thực hiện 972,774/553, 524 tỷ đồng, đạt 188,32% so với năm 2015; doanh thu năm 2019 thực hiện 1.002/494,004 tỷ đồng, đạt 202,91% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế năm 2019 thực hiện 96,543/43,451 tỷ đồng, đạt 222,18% so với năm 2015; nộp ngân sách năm 2019 thực hiện 109,618/25,831 tỷ đồng, đạt 424,36% so với năm 2015; thu nhập bình quân năm 2019 thực hiện 17,180/16,058 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,98% so với năm 2015; đóng góp phúc lợi xã hội năm 2019 là 11,213/1,727 tỷ đồng, đạt 649,37% so với năm 2015.

Từ những kết quả trên, năm 2019, Tập đoàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 47 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 8 tập thể và 40 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 89 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Trên 80% cá nhân người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Đặc biệt, có 31 lượt tập thể và 109 lượt cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm được khen thưởng từ quỹ lương với tổng tiền thưởng trên 5 tỷ đồng (trong đó mỗi tập thể 100 triệu đồng và mỗi cá nhân 1 tháng lương thực trả).

Tuy vậy, trên thực tế vẫn có một số ít đơn vị, công ty thành viên xem nhẹ công tác thi đua, khen thưởng, chưa tạo được động lực đối với tập thể, cá nhân, người lao động. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu đối với bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng dẫn đến nội dung, chỉ tiêu thi đua chung chung, chủ yếu sao chép của cấp trên, chưa cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, công ty trực thuộc… Sự thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu còn dẫn tới tình trạng phát động thi đua là do cấp trên còn thực hiện như thế nào là do cấp dưới, điều này dẫn tới việc thực hiện các phong trào thi đua ở một số đơn vị, công ty trực thuộc hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do người đứng đầu ở những đơn vị, công ty trực thuộc chưa nhận thức đúng đắn và coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. Việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng cho người lao động chưa có chiều sâu. Việc xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến đôi lúc chưa được quan tâm.

Với những kết quả đạt được của doanh nghiệp trong thời gian qua có thể khẳng định: “Nếu người đứng đầu tổ chức luôn quan tâm hỉ đạo đổi mới công tác thi đua và tạo ra được nhiều chính sách khuyến khích khen thưởng thì phong trào thi đau sẽ luôn đạt hiệu quả thiết thực”.

Để phát huy hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng tại doanh nghiệp, trong thời gian tới Tập đoàn phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, phải thực sự tiên phong gương mẫu, thực sự làm hạt nhân, là ngọn cờ đầu, nói đi đôi với làm, tích cực đổi mới trong lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua nhằm tạo động lực cho từng tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất các ý tưởng hay trong quản lý, tăng cường phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đặng Tuyết Em (thứ nhất từ trái qua) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập đoàn

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, tổ chức phong trào thi đua mang tính hấp dẫn, thu hút hơn… theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, bắt đầu từ những việc làm bé nhỏ, bình thường hằng ngày mang lại lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp chính là hành động thiết thực của mỗi người cùng góp phần vào mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động sẽ là động lực để mọi người tự giác tham gia, để phong trào thi đua phát huy hiệu quả đúng như lời của Bác.

Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là những tấm gương để giáo dục thu hút mọi người tích cực tham gia thi đua. Phát hiện điển hình tiên tiến là việc làm công phu, đòi hỏi người đứng đầu phải đi sát với phong trào thi đua, tìm hiểu kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân từ phong trào thi đua để tìm ra những điển hình tiên tiến. Khi điển hình tiên tiến xuất hiện dù là còn mới, còn nhỏ phải nhanh chóng bồi dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu mực để toàn cơ quan, đơn vị học tập, tạo sự ảnh hưởng, lan tỏa sâu rộng trong toàn doanh nghiệp…; khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, tự cao, tự đại; bồi dưỡng điển hình bằng các biện pháp như giao nhiệm vụ, kết hợp với động viên, khích lệ, đặt ra yêu cầu cao để họ phấn đấu rèn luyện.

Cần tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo từ trên xuống dưới đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: Chính xác, dân chủ, kịp thời, công khai và xây dựng được tinh thần đoàn kết phấn khởi, tin tưởng nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc tranh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ tội.

Cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhất là ác quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn ủa Trung ương và của tỉnh.

 

 Anh Cao (Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)