Điểm sáng trong nông thôn mới

TP. Hồ Chí Minh: Kết quả 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

21:15 14/09/2020 | Lượt xem : 205

Tới tháng 07/2020, qua 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia chủ động của người dân trong thực hiện Chương trình, bộ mặt nông thôn ngoại thành thay đổi và đã đạt được những kết quả tích cực.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới: Đối với 03 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Các huyện đang tập trung triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu tại Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và các đề án khác có liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

02 huyện (Cần Giờ và Bình Chánh) chưa đạt chuẩn nông thôn mới:

Huyện Bình Chánh đạt 8/9 tiêu chí (gồm: 1. Quy hoạch, 2. Giao thông, 3. Thủy lợi, 4. Điện, 5. Y tế, Văn hóa, Giáo dục, 6. Sản xuất, 7. An ninh trật tự xã hội, 8. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới);

Huyện Cần Giờ đạt 8/9 tiêu chí. Đoàn thẩm tra thành phố đã tiến hành thẩm tra các tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, huyện đang bổ sung các nội dung theo yêu cầu của các Sở ngành và phấn đấu đạt Chỉ tiêu 5.3 – Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn vào tháng 8 năm 2020.

Ảnh minh họa

Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, tới nay, những kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được: (1) Khoảng cách chênh lệch giữa thu nhập nông thôn và thành thị được dần thu hẹp; (2) Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia, chuẩn nghèo Thành phố được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm; (3) Năng suất lao động khu vực nông thôn được cải thiện; (4) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, số hộ nông lâm ngư nghiệp giảm: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân giảm khoảng 900ha/năm, số hộ nông lâm ngư nghiệp bình quân giảm 6,38%/năm; (5) Phong trào “Thành phố Chung sức xây dựng nông thôn mới” được cả hệ thống chính trị, cộng đồng hưởng ứng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực; (6) Kết nối tiêu thụ nông sản; kết nối liên kết sản xuất giữa “Hộ nông dân – Hợp tác xã – Doanh nghiệp” được tập trung thực hiện; (7) Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị được đông đảo người dân tham gia thực hiện có hiệu quả; (8) Tập trung phát triển 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố; (9) Hạ tầng phục vụ sản xuất và an sinh xã hội được tập trung.

Hoàng Hải