Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tổng cục II, Bộ Quốc phòng – Lực lượng đặc biệt tin cậy

11:50 22/12/2020 | Lượt xem : 3643

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục II đã có những bước trưởng thành lớn mạnh, khẳng định là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tổng cục II.
Ảnh: Báo quân đội nhân dân

Tổng cục luôn thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm sự phát triển lâu dài, vững chắc. Trận địa chính trị, tư tưởng và tổ chức được giữ vững, dân chủ được mở rộng, kỷ luật được tăng cường, an ninh, an toàn tình báo được đảm bảo; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn kiên định, giữ vững lòng tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Thành lập ngày 25/10/1945, Tổng cục luôn là lực lượng vững vàng về chính trị, tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Những năm qua, Tổng cục đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc nổi bật, Tổng cục đã đánh giá, dự báo chính xác, báo cáo tin tức kịp thời về tình hình thế giới, khu vực, trọng tâm là sự điều chỉnh chiến lược và quan hệ giữa các nuớc, làm rõ bản chất cạnh tranh giữa các nuớc lớn tác động đến môi trường chiến lược thế giới và Việt Nam; sự chuyển động đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của các nước liên quan đến Việt Nam. Hệ thống tin tức chính trị - đối ngoại đã góp phần quan trọng giúp trên đánh giá đúng tình hình, giữ vững thế chủ động và có đối sách phù hợp nhằm duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến luợc.

Tổng cục nắm chắc diễn biến tình hình trên các huớng biển; đánh giá, dự báo đúng âm mưu, ý đồ, hoạt động của các nước, nhất là chủ trương, hoạt động của NN nhằm hiện thực hóa tham vọng “độc quyền kiểm soát Biển Đông” và răn đe, cản phá, gây khó khăn đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của ta; quan điểm, hoạt động của các nước tác động đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của ta. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng những đối sách cân thiết, phù hợp trong xử lý tình hình, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nuớc.

Nắm chắc sự điều chỉnh, triển khai chiến luợc quốc phòng - quân sự của các nước lớn và các nước trong khu vực; đánh giá dự báo đúng nguy cơ chạy đua vũ trang; diễn biến xung đột, chiến tranh cục bộ tại các khu vực địa chiến lược. Nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch. Thu thập, chuyển giao một khối lượng lớn tài liệu về khoa học, công nghệ quân sự và nghiên cứu, chế tạo thành công một số trang thiết bị quân sự tiên tiến, hiện đại, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Hệ thống tin tức chuyên ngành quân sự đã phục vụ có hiệu quả cho việc nhận định, đánh giá tình hình; hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách quốc phòng - quân sự; xây dựng thế trận, bố trí lực luợng, phát triển vũ khí, trang bị; đào tạo, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu, đáp úng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng cục II tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị dẫn đầu
trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ theo dõi, đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế toàn cầu; dự báo đúng xu hướng phát triển công nghệ; làm rõ bản chất và tác động của cuộc cạnh tranh thương mại, công nghệ, tiền tệ trên thế giới, tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Việt Nam. Cung cấp nhiều tài liệu về công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, điều hành vĩ mô, hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống tin tức tình báo kinh tế  - khoa học công nghệ, góp phần phục vụ đắc lực cho việc xác định chủ trương, có các quyết sách phù hợp nhằm tranh thủ thời cơ, vuợt qua thách thức hội nhập sâu rộng; phục vụ kịp thời nhu cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với các chương trình, dự án trọng điểm về khoa học công nghệ cấp quốc gia và trong chỉ đạo, triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác kinh tế và đầu tư ra nước ngoài. Đặc biệt, Tổng cục đã tạo được bước đột phá trong nâng cao hiệu quả tin tức tình báo phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn với hàng trăm giống cây trồng, vật nuôi đưa vào ứng dụng đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn.

Cùng với việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, tình báo quốc phòng đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lãnh đạo Tổng cục thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và nguyên tắc hoạt động của ngành; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng “tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, đúng chức năng” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Tổng cục luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; bảo vệ tốt chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tình báo quốc phòng luôn giữ vững niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nước; thầm lặng chiến đấu, chủ động, kiên quyết tiến công địch, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

Với những thành tựu đạt được về chuyên môn và nghiệp vụ, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng đã nhận được nhiều phân thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2010), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (các năm 2015, 2020), Huân chương Quân công hạng Nhất (các năm 2015, 2018), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2016); Huân chương Sahametrei của Quốc vương Cam-pu-chia (năm 2015); Huân chương Ítxala hạng Nhất (năm 2015).

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục II vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” năm 2020./.

Thanh Tuấn ( Nguồn: Tài liệu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)