Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành xây dựng

17:41 30/11/2020 | Lượt xem : 882

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành xây dựng đã góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn và có những đột phá quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Ngày 26/11, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ V (2020 -2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Gần 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành xây dựng về dự Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ V ( 2020 -2025). Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Trong 5 năm qua, Bộ Xây dựng đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của ngành, điển hình là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng”, “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệm vụ”.

Qua các phong trào này, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, với hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua đã có 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, hơn 8.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hơn 500 đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới. Trong giai đoạn 2015-2020, đã đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho gần 400 tập thể, cá nhân; khen thưởng cấp Bộ cho gần 8.000 tập thể, cá nhân; hơn 7.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các đơn vị trong Ngành biểu dương, khen thưởng.

Qua các phong trào thi đua, mỗi công trình, nhà máy được xây dựng, mỗi khu công nghiệp, khu đô thị mới được hình thành đều ghi đậm dấu ấn về công sức, trí tuệ và những thành quả lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành xây dựng.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định ngành xây dựng là một ngành kinh tế - kỹ thuật với trọng trách là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng trong 5 năm qua. Đặc biệt chúc mừng các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của những năm qua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Cùng với đó cần coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Trao cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.Ảnh; VGP/ Toàn Thắng

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân Chương Lao động của Chủ tịch nước cho các cá nhân. Trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Nguồn: baochinhphu.vn