Thi đua yêu nước (70 năm)

Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước ngành ngoại giao

14:09 27/10/2015 | Lượt xem : 4309

Sáng nay (27/10), Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước ngành ngoại giao.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 được trình bày tại Đại hội khẳng định, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Ngoại giao luôn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng ngành.

Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy thi đua lành mạnh giữa các đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài nước; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).

Các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động luôn được Bộ Ngoại giao tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả.

Qua 4 năm thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Ngoại giao luôn là đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua các bộ/ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội (gồm 9 cơ quan) và liên tục được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ trong Khối.

Trong tổ chức phong trào thi đua, Bộ Ngoại giao đã tạo dựng được môi trường thi đua tốt để các đơn vị “cạnh tranh lành mạnh” với nhau trong thực hiện mục tiêu của các phong trào thi đua. Không dừng lại ở hô khẩu hiệu chung chung, công tác thi đua tại Bộ Ngoại giao đã trở thành công cụ quan trọng để tạo động lực cạnh tranh và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các các tập thể và cá nhân.

Qua thực tiễn triển khai công tác, Bộ Ngoại giao đã hình thành được cơ chế chấm điểm thi đua để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các đơn vị. Đây là cơ sở tham khảo quan trọng để lãnh đạo Bộ đánh giá xếp loại thi đua các đơn vị hàng năm.

Bên cạnh phong trào thi đua toàn ngành, nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức phong trào thi đua riêng phù hợp với đặc thù cơ sở. Việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng trong tổ chức phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng được Bộ Ngoại giao quan tâm đặc biệt và thực hiện nghiêm túc. Bộ Ngoại giao đã xây dựng được quy trình xét duyệt khen thưởng chặt chẽ và dân chủ (qua 5 cấp).

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, hàng ngàn tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành ngoại giao đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 9 Huân chương Độc lập các hạng và 81 Huân chương Lao động; 212 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Về phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Ngoại giao xác định: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phương hướng nhiệm vụ do Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, hằng năm phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị đối ngoại của Ngành.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Đó là, giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước và góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy làm công tác thi đua-khen thưởng của Bộ Ngoại giao theo hướng chuyên nghiệp, hoa học và hiệu quả.

Nguyễn Hoàng

Nguồn: http://baochinhphu.vn/