Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

16:00 19/10/2018 | Lượt xem : 4138

Xem toàn văn Thông tư số 12/2018/TT-BNV: Tại đây

Tin khác